Диагностика

Преди започване на каквито и да е ремонтни дейности Синерга ООД извършва задълбочена диагностика на компресорното оборудване с цел да добием най – добра представа за състоянието на компресорното оборудване. Диагностиката може да се извърши и на място при клиента, но за компресори, които не са били доставени или поддържани от нас препоръчваме първоначалната диагностика да бъде извършена в нашата сервизна база с оглед на възможността за извършване на по – специализирани технически дейности в сервизната ни база.

Ремонт на всички видове винтови компресори

Синерга ООД извършва ремонти на всички видове винтови компресори в това число на Atlas Copco, Kaeser, Hafi, Gardner Denver, Ingersoll Rand, Sulair, Boge, Alup и други. Фирмата поддържа на склад оригинални резервни части за компресорите на клиенти,с които фирмата има подписан сервизен договор. За извършването на ремонтните дейности доставяме само оригинални резервни части от фирмата производител на винтовият компресор.

Ремонт на витови компресори Ingersoll Rand с оригинални части.

Синерга ООД извършва ремонти на всички модели винтови компресори на Ingersoll Rand, като по време на ремонта влагаме само оригинални резервни части. Доставяме оригинални резервни части за всички модели на Ingersoll Rand,

 

Заместваща мощност

С цел избягване спирането на производството в случайна аврия на компресор, Синерга ООД предлага заместващи компресори по време на извървшане на ремонтните дейности.Фирмата разполага на склад с над 40 оборотни компресора с мощност от 5,5 до 90 kW. Задължително условие при предлагането на оборотни компресори е да им бъдат осигурени нормални работни условия