Безмаслени винтови компресори с променлив дебит Ingersoll Rand Nirvana.

Мощност от 37 до 160 kW

Дебит от 2,6 до 25 m³/min

Налягане до 10 bar

Производството на 100% безмаслен въздух без риск от навлизане на масло е скъпо удоволствие. За да бъдете сигурни, че вашата компресорна инсталация произвежда точно толкова въздух, колкото е необходимо най – доброто решение е Iingersoll Rand OilFree Nirvana VSD. Този тип компресори собединяват безмаслената технология в съчетание с уникалната технология за високоефективно променливо подаване на сгъстен въздух чрез честотното управление на Nirvana VSD.

Обикновено в производствата изискващи въздух гарантирано без наличие на масло имат високи изисквания и към точката на оросяване. Особено подходящи за работа с този тип безмаслени компресори са адсорбционните изсушители серия HOC, които са специална разработка на Ingersoll Rand за работа с безмаслени компресори, които имат 0% загуби за регенерация или подгряване.

ПРЕДИМСТВА:

  • Променлива производителност
  • 100% безмаслено решение
  • Висока надеждност на винтова двойка.
  • Двигател с постоянни магнити
  • Директна предавка
  • Високоефективен двигател
  • Смяна на масло на 8000 часа.
  • Опция: вградена система за третиране