Проектиране и изграждане на тръбни разводки от Синерга ООД

Проектиране на тръбна разводка

Преди пристъпване към инсталирането на тръбите е необходимо да се направи проект за тръбният път. При изчисляването на нужният диаметър и планиране на архитектурата на тръбната разводка е небходимо да се знае каква е консумацията на сгъстен въздух. На база на консумацията и архитектурата на тръбната разводка се изчислява диаметъра на тръбите така, че да не се получава падове на налягане.

Основни принципи при изграждането на тръбна система за сгъстен въздух

При проектирането и изграждането на тръбните разводки се съобразяваме с всички изисквания и архитектура на обекта. Тръбните разводки се изграждат от такива материали и по такъв начин, че да отговарят на следните изисквания:

  • да не променят качеството на сгъстения въздух
  • да няма пад на налягане между компресора и най – отдалечената точка в системата
  • да бъде съобразена с всички изисквания за безопасност на труда, пожаробезопасност и т.н.
  • да не пречи на вече изградената инфраструктира и да бъде съобразена с бъдещата такава
  • да може да се спират отделни клонове при необходимост
  • да може лесно да се добави нова машина към изградената вече разводка

Пренос на сгъстен въздух без загуба на качеството

При изграждането на тръбен път най – важната стъпка е да се подберат такива тръби, които не променят качеството на сгъстеният въздух. Пример: цялата система за филтриране на сгъстеният въздух се обезмисля ако тръбната разводка е изградена от поцинковани тръби. Причината е, че този тип тръби корозират на мястото на разреза или резбата и по този начин навлизат твърди частици в сгъстения въздух, които достига до консуматорите.

Избор на архитектура на тръбната разводка

При проектирането на тръбната разводка е необходимо да се избере подходяща архитектура, която да може да захранва всички машини по най- удобният начин, като в същото време да няма пад на налягане между компресора и най – отдалечената точка. Затворената система е по – подходяща от гледна точка на по – малкият диаметър на тръбата, но в някои случаи това е невъзможно или неефективно и тогава диаметъра на тръбата трябва да бъде по – голям.