Линейни филтри за сгъстен въздух Friulair серия FT.

Филтрация на масло до 0,003 mg/m3

Филтрация на твърди частици до 0,01µm

Налягане до 16 bar

 

Линейните филтри за сгъстен въздух Friulair серия FT са предназначени за филтрация на твърди частици и маслени пари. Специфичната алуминиева конструкция позволява лесна смяна на филтърния елемент. Голямото сечение на филтриращите канали осигурява нисък пад на налягане. Алуминиевата окнструкция предотвратява корозията. Външната стена на филтрите са прахово боядисани. Филтрите се доставят стандартно с автоматичен кондензоотделител с поплавъков механизъм.

 

ПРЕДИМСТВА:

  • Алуминиева конструкция
  • Лесен монтаж.
  • Нисък пад на налягане
  • Автоматичен дренаж.

 Посетете нашата категория за още модели Системи за третиране на сгъстен въздух, които доставя Синерга ООД

ЧЕТИРИ СТЕПЕН НА ФИЛТРАЦИЯ

Степен на филтрация

Качество на сгъстеният въздух

Примерни приложения

СЕРИЯ P – 3 микрона
зелен
Филтрация на маслени емулсии и твърди частици до 3 микрона.
Монтират се на входа на различните видове изсушители. Идеални като префилтри (серия S – X – Z), за вакуум помпи, пневматични задвижвания.
СЕРИЯ S – 1 микрон
червен
Филтрация на твърди частици до 1 микрон и маслени емулсии. Максимално съдържание на остатъчно масло на изхода до 0,1 mg/m3.
Инсталират се на изхода на различните видове изсушители като. Използват се за да предовратят бързото стареене на тръбите в тръбите разводки, за повърхностно третиране, на изхода на вакуум помпи, на двигатели със сгъстен въздух и като изходящи филтри на адсорционни изсушители.
СЕРИЯ X – 0,01 микрон
жълт
Филтрация на остатъчно масло и изключително финни твърди частици до 0,01 микрона. Максиамлно количество на остатъчни маслени емулсии до 0,01 mg/m3. На изхода на този тип филтър въздуха е технически безмаслен.
Използва се за защита на разлини системи за контрол, при пневмотранспорт, финно боядисване и като префилтър за адсорбционните изсушители.
СЕРИЯ Z – ФИЛТЪР С АКТИВЕН КАРБОН
черен
Филтър с активен карбон за елиминиране на най – финните остатъчни маслени пари и миризми. Инсталира се след филтър тип X, като максималното съдържание на остатъчни маслени емулсии е до 0,003 mg/m3.
Намира приложения във фармацефтичната индустрия, в стоматологията, във фотографски ателиета, за пакетиране и при галванични обработки.