Линейни филтри за сгъстен въздух за големи дебити с фланци Friulair серия FT.

Филтрация на масло до 0,003 mg/m3

Филтрация на твърди частици до 0,01µm

Дебит на филтрация до 410 m³/min

 

Филтрите Friulair серия FW са предназначени за филтрация на сгъстен въздух с големи дебити. Филтрите са сертифицирани съгласно директива PED 97/23/EC. Филтрите са в комплект с диференциален манометър с цел бързмониторинг на състоянието на филтърния елемент. Корпуса на филтъра е третирано със специализирано електростатично покритие. Филтрите с фланци са проектирани така, че да може оператора самостоятелно да смени филтърния елемент.

 

ПРЕДИМСТВА:

  • Прецизна филтрация
  • Лесен монтаж и сервизна поддръжка
  • Диференциален манометър

 Посетете нашата категория за още модели Системи за третиране на сгъстен въздух, които доставя Синерга ООД

 

ЧЕТИРИ СТЕПЕН НА ФИЛТРАЦИЯ

Степен на филтрация

Качество на сгъстеният въздух

Примерни приложения

СЕРИЯ P – 3 микрона
зелен
Филтрация на маслени емулсии и твърди частици до 3 микрона.
Монтират се на входа на различните видове изсушители. Идеални като префилтри (серия S – X – Z), за вакуум помпи, пневматични задвижвания.
СЕРИЯ S – 1 микрон
червен
Филтрация на твърди частици до 1 микрон и маслени емулсии. Максимално съдържание на остатъчно масло на изхода до 0,1 mg/m3.
Инсталират се на изхода на различните видове изсушители като. Използват се за да предовратят бързото стареене на тръбите в тръбите разводки, за повърхностно третиране, на изхода на вакуум помпи, на двигатели със сгъстен въздух и като изходящи филтри на адсорционни изсушители.
СЕРИЯ X – 0,01 микрон
жълт
Филтрация на остатъчно масло и изключително финни твърди частици до 0,01 микрона. Максиамлно количество на остатъчни маслени емулсии до 0,01 mg/m3. На изхода на този тип филтър въздуха е технически безмаслен.
Използва се за защита на разлини системи за контрол, при пневмотранспорт, финно боядисване и като префилтър за адсорбционните изсушители.
СЕРИЯ Z – ФИЛТЪР С АКТИВЕН КАРБОН
черен
Филтър с активен карбон за елиминиране на най – финните остатъчни маслени пари и миризми. Инсталира се след филтър тип X, като максималното съдържание на остатъчни маслени емулсии е до 0,003 mg/m3.
Намира приложения във фармацефтичната индустрия, в стоматологията, във фотографски ателиета, за пакетиране и при галванични обработки.