Основни проблеми при боядисването със сгъстен въздух и решението им

problemi boyadisvane sgasten vazduh resheniya | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Много често получаваме въпроси от наши клиенти, които извършват финно боядисване както с пневматични пистолети за мокро боядисване така и с прахово боядисване е как да се справят с конденза, който се образува по време на боядисване. Конденза причинява значителни щети в процеса на боядисване. Освен конденза други фактори свързани със сгъстеният въздух, които влошават качественото нанасяне на боята са наличието на масло и твърди частици в сгъстения въздух. В тази статия ще се опитам да засегна основните проблеми, свързани с влошеното качество на боядисване поради сгъстения въздух и техните решения.Висока влажност на сгъстения въздух

Висока влажност на сгъстения въздух

visoka vlazhnost sgasteniya vazduh | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
Разтичане на боята, грапава повърхнина и неравномерен слой поради висока влажност на сгъстения въздух.

Много често нашите клиенти ме питат:

Защо имам конденз след като съм сложил кондензно казанче преди пистолета?

  • Ако приемем, че сгъстения въздух се осигурява от винтов компресор, то температруата на изхода от компресора (ако е инсталиран правилно и няма никакви проблеми с охлаждането) е около 10 – 12 градуса над температурата а околната среда.
  • Ако приемем, че температуата на околната среда е около 25 градуса Целзий, то температурата на изходящия от компресора въздух е около 35 – 37 градуса Целзии.
  • Ако компресора е бутален, то неговата температурата зависи колко натоварено работи, като сме имали случаи, в които сме установявали, че температурата на изхода надвишава 80 градуса Целзии при компресор, който е силно претоварен.

При преминаването на въздуха през резервоара за сгъстен въздух и след това през тръбната магистрала неговата температурата спада. При спадането на температурата се получава конденз. Кондензите казанчета улавят именно този конденз, който се е образувал от спадането на температурата от изхода на компресора до входа на пистолета за боядисване.

Защо тогава имаме пак влага в боята?

Причината е много проста – при излизане на сгъстения въздух от дюзата неговата температура спада.

С колко градуса спада?

Колкото по-голяма е дюзата, толкова спада на температурата на сгъстения въздух е по-голям. Ако сте отваряли кранче за сгъстен въздух с диаметър 1/2 цола може би сте забелязвали как кранчето се обледява – причината е големия спад на температурата нан сгъстения въздух. При пистолета за сгъстен въздух ситуацията е същата, макар че диаметъра на дюзата е много по-малък и спада на температурата е много по-малък.

  • При мокрото боядисване температурата може да спадне до 3, 4 градуса, а при по-голяма дюза дори под нулата.
  • При праховото боядисване температурата може да спадне до -10 градуса Целзии.

Ето защо преди въздуха да влезе в пистолета е необходимо да сме отнели влагата при температурата, до която може да спадне. Как може да стане това?

Хладилни изсушители

hladini izsushiteli | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
Хладилни изсушители с точка на оросяване +3ºC
princip na rabota hladilen izsushitel | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
1. Сгъстения въздух влиза в изсушителя;
2. Сгъстения въздух е предварително охладен в пасивния топлообменник;
3. Хладилния агент охлажда сгъстения въздух в хладилната камера;
4. Кондезоотделителя извежда отделилия се кондез извън хладилната камера;
5. Високоефективен хладилен компресор.

При този тип изсушители сгъстения въздух премнава през хладилна камера, която охлажда сгъстения въздух до температура около +3 градуса Целзии, като конденза, който се е образувал по време на охлаждането се отделя автоматично.

Важна подробност е, че преди да навлезе в хладилната камера, в която се поддържба температура от +3 градуса Целзии, топлия входящ въздух навлиза в т.нар. пасивен топлообменник, в който става първоначалното охлаждане, което се извършва посредством топлообменник въздух – въздух, като издходящия от хладилната камера студен въздух охлажда топлия входящ сгъстен въздух. По този начин изходящия от хладилния изсушител въздух не е студен, но влагата е отнета при температура +3 градуса Целзии.

Поради тази причина точката на оросяване на хладилните изушители е +3 градуса Целзии. Този тип изсушители са подходящи при мокро боядисване, но не винаги са удачни при праховото боядисване.

Адсорбционни изсушители

adsorbcionni izsushiteli | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Адсорбционните изсушители работят на различен принцип – те използват съд пълен с абсорбент, който поглъща влагата и преминалия през него сгъстен въздух е изсушен с точка на оросяване до -70 градуса Целзии. Този тип устройства за изсушаване се състоят от два съда, които са пълни с абсорбент. По време на процеса на изсушаване през единия съд преминава сгъстен въздух, който се изсушава, докато другия съд регенерира (подсушава) своя абсорбент. В зависимост от начина, по който изсушителите подсушават абсорбента, те се разделят на адсорбционни изсушители със собствена (или студена) регенерация и такив с топлинна регенерация. Адсорбционните изсушители са подходящи при прахово боядисване и там, където изискванията към мокрото боядисване са много високи.

Твърди частици в сгъстения въздух

Освен влагата, друг фактор, оказващ голямо влияние върху качественото боядисване е съдържанието на твърди частици. Ако в сгъстения въздух има твърди частици с големи размери, то те могат да доведат до образуването на грапавини, “пъпки” и “кратери” по време на боядисването.

Най-добрия начин за отстраняването на твърдите частици е инсталиране на #линейни филтри. За качественото боядисване не бива да се допускат частици с размери по – големи от 0,1 микрон. Важно: инсталиране на фин филтър 0,1 микрона не е гаранция, че проблема е решен! Тъй като този тип филтри са много финни, те трябва да бъдат инсталирани след хладилен изсушител.

В противен случай тяхната филтрираща материи “подгизва” от влагата във въздуха, разрушава се и опада. Освен правилното инсталиране, трябва да се има предвид, че филтърния елемент на филтъра трябва да се сменя поне веднъж годишно или на всеки 2000 работни часа.

naranena povurhnost tvardi chastitsi sgasten vazduh | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
Образуване на дупки и кратери в боята поради наличие на прах и твърди частици в сгъстения въздух.

Високо омаслен сгъстен въздух

kapki maslo sgasten vazduh | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
Маслени капки по боядисваната повърхнина и поява на петна поради наличи на високо съдържание на масло в сгъстения въздух.

Третия бич на качественото боядисване е съдържанието на масло във въздуха. При наличие на високо съдържание на масло в сгъстения въздух, цвета не е равномерен, получават се петна или малки маслени точици.

Макар, че много често хората смятат, че проблема е с маслото, докато в същото време проблема им е с конденза, съдържанието на масло не бива да бъде игнорирано когато цела ни е финно боядисване с високо качество. Подходите за справяне с маслото са различни в зависимост от това какъв е типа на компресора.

При буталните компресори, съдържанието на масло може да бъде много високо при компресори, които се претоварват. Ето защо при тях е задължително да се инсталират груби линейни филтри преди хладилния изсушител, които да премахнат основните количества масло, които навлизат във въздуха. При винтовите компресор съдържанието на масло на изхода е до 13 mg/m3.

4.8/5 - (10 votes)
Всички права върху съдържанието принадлежат на СИНЕРГА ООД