Основни проблеми при боядисването със сгъстен въздух и решението им

Много често получаваме въпроси от наши клиенти, които извършват финно боядисване както с пневматични пистолети за мокро боядисване така и с прахово боядисване е как да се справят с конденза, който се образува по време на боядисване. Конденза причинява значителни щети в процеса на боядисване. Освен конденза други фактори свързани със сгъстеният въздух, които влошават качественото нанасяне на боята са наличието на масло и твърди частици в сгъстения въздух. В тази статия ще се опитам да засегна основните проблеми, свързани с влошеното качество на боядисване поради сгъстения въздух и техните решения.Висока влажност на сгъстения въздух

Висока влажност на сгъстения въздух

Разтичане на боята, грапава повърхнина и неравномерен слой поради висока влажност на сгъстения въздух.

Много често нашите клиенти ме питат:

Защо имам конденз след като съм сложил кондензно казанче преди пистолета?

  • Ако приемем, че сгъстения въздух се осигурява от винтов компресор, то температруата на изхода от компресора (ако е инсталиран правилно и няма никакви проблеми с охлаждането) е около 10 – 12 градуса над температурата а околната среда.
  • Ако приемем, че температуата на околната среда е около 25 градуса Целзий, то температурата на изходящия от компресора въздух е около 35 – 37 градуса Целзии.
  • Ако компресора е бутален, то неговата температурата зависи колко натоварено работи, като сме имали случаи, в които сме установявали, че температурата на изхода надвишава 80 градуса Целзии при компресор, който е силно претоварен.

При преминаването на въздуха през резервоара за сгъстен въздух и след това през тръбната магистрала неговата температурата спада. При спадането на температурата се получава конденз. Кондензите казанчета улавят именно този конденз, който се е образувал от спадането на температурата от изхода на компресора до входа на пистолета за боядисване.

Защо тогава имаме пак влага в боята?

Причината е много проста – при излизане на сгъстения въздух от дюзата неговата температура спада.

С колко градуса спада?

Колкото по-голяма е дюзата, толкова спада на температурата на сгъстения въздух е по-голям. Ако сте отваряли кранче за сгъстен въздух с диаметър 1/2 цола може би сте забелязвали как кранчето се обледява – причината е големия спад на температурата нан сгъстения въздух. При пистолета за сгъстен въздух ситуацията е същата, макар че диаметъра на дюзата е много по-малък и спада на температурата е много по-малък.

  • При мокрото боядисване температурата може да спадне до 3, 4 градуса, а при по-голяма дюза дори под нулата.
  • При праховото боядисване температурата може да спадне до -10 градуса Целзии.

Ето защо преди въздуха да влезе в пистолета е необходимо да сме отнели влагата при температурата, до която може да спадне. Как може да стане това?

Хладилни изсушители

Хладилни изсушители с точка на оросяване +3ºC
1. Сгъстения въздух влиза в изсушителя;
2. Сгъстения въздух е предварително охладен в пасивния топлообменник;
3. Хладилния агент охлажда сгъстения въздух в хладилната камера;
4. Кондезоотделителя извежда отделилия се кондез извън хладилната камера;
5. Високоефективен хладилен компресор.

При този тип изсушители сгъстения въздух премнава през хладилна камера, която охлажда сгъстения въздух до температура около +3 градуса Целзии, като конденза, който се е образувал по време на охлаждането се отделя автоматично.

Важна подробност е, че преди да навлезе в хладилната камера, в която се поддържба температура от +3 градуса Целзии, топлия входящ въздух навлиза в т.нар. пасивен топлообменник, в който става първоначалното охлаждане, което се извършва посредством топлообменник въздух – въздух, като издходящия от хладилната камера студен въздух охлажда топлия входящ сгъстен въздух. По този начин изходящия от хладилния изсушител въздух не е студен, но влагата е отнета при температура +3 градуса Целзии.

Поради тази причина точката на оросяване на хладилните изушители е +3 градуса Целзии. Този тип изсушители са подходящи при мокро боядисване, но не винаги са удачни при праховото боядисване.

Адсорбционни изсушители

Адсорбционните изсушители работят на различен принцип – те използват съд пълен с абсорбент, който поглъща влагата и преминалия през него сгъстен въздух е изсушен с точка на оросяване до -70 градуса Целзии. Този тип устройства за изсушаване се състоят от два съда, които са пълни с абсорбент. По време на процеса на изсушаване през единия съд преминава сгъстен въздух, който се изсушава, докато другия съд регенерира (подсушава) своя абсорбент. В зависимост от начина, по който изсушителите подсушават абсорбента, те се разделят на адсорбционни изсушители със собствена (или студена) регенерация и такив с топлинна регенерация. Адсорбционните изсушители са подходящи при прахово боядисване и там, където изискванията към мокрото боядисване са много високи.

Твърди частици в сгъстения въздух

Освен влагата, друг фактор, оказващ голямо влияние върху качественото боядисване е съдържанието на твърди частици. Ако в сгъстения въздух има твърди частици с големи размери, то те могат да доведат до образуването на грапавини, “пъпки” и “кратери” по време на боядисването.

Най-добрия начин за отстраняването на твърдите частици е инсталиране на #линейни филтри. За качественото боядисване не бива да се допускат частици с размери по – големи от 0,1 микрон. Важно: инсталиране на фин филтър 0,1 микрона не е гаранция, че проблема е решен! Тъй като този тип филтри са много финни, те трябва да бъдат инсталирани след хладилен изсушител.

В противен случай тяхната филтрираща материи “подгизва” от влагата във въздуха, разрушава се и опада. Освен правилното инсталиране, трябва да се има предвид, че филтърния елемент на филтъра трябва да се сменя поне веднъж годишно или на всеки 2000 работни часа.

Образуване на дупки и кратери в боята поради наличие на прах и твърди частици в сгъстения въздух.

Високо омаслен сгъстен въздух

Маслени капки по боядисваната повърхнина и поява на петна поради наличи на високо съдържание на масло в сгъстения въздух.

Третия бич на качественото боядисване е съдържанието на масло във въздуха. При наличие на високо съдържание на масло в сгъстения въздух, цвета не е равномерен, получават се петна или малки маслени точици.

Макар, че много често хората смятат, че проблема е с маслото, докато в същото време проблема им е с конденза, съдържанието на масло не бива да бъде игнорирано когато цела ни е финно боядисване с високо качество. Подходите за справяне с маслото са различни в зависимост от това какъв е типа на компресора.

При буталните компресори, съдържанието на масло може да бъде много високо при компресори, които се претоварват. Ето защо при тях е задължително да се инсталират груби линейни филтри преди хладилния изсушител, които да премахнат основните количества масло, които навлизат във въздуха. При винтовите компресор съдържанието на масло на изхода е до 13 mg/m3.

Всички права върху съдържанието принадлежат на СИНЕРГА ООД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *