Проектиране и изграждане на компресорни инсталации от Синерга ООД

За 10 години експлоатация на една компресорна инсталация, първоначалната инвестиция представлява не повече от 8% от всички разходи. Неправилният избор на компресорно оборудване, система за третиране, съхраняване и пренос на сгъстен въздух може да доведе до значително увеличаване на енергийните разходи, влошаване на качеството на продукцията, недостатъчно налягане и невъзможност за работа на някои машини.

Как Синерга ООД изгражда компресорни инсталации

Синерга ООД изгражда компресорни инсталации, като изпълнява целия процес от проектирането, доставката на оборудването, подвързването и пуска в експлоатация. Компресорните инсталации се оразмеряват съобразно конкретните нужди и работят в най–ефективен режим. След процеса на проектиране разработваме виртуална симулация на работата на компресорното оборудване.

Етапи в изграждането на работеща компресорна инсталация

Изграждането на една компресорна инсталация се състои от следните етапи: Проектиране, изграждане на електро и пневматичната инсталация, подвързване на компресорното оборудване, монтаж на система за мониторинг и контрол, пуск в експлоатация и тест.

Проектиране – най-важният етап

Проектирането на пневматичната инсталация е най-важната стъпка в подготовката към изпълнение. При проектирането се съобразяваме с конректните условия и нужди. Освен избора на компресор или компресори и система за третиране на сгъстения въздух, при процеса на проектиране се оразмерява тръбната разводка, дължината и точното място за преминаване. Избира се и материала на тръбите и мястото им на закрепване. Проектите включват обяснителна записка, количествена сметка, план на инсталацията, изометрична схема, принципна схема. При проектирането се вземат в предвид всички нормативни изисквания.

Доставка на оборудване и изпълнение на проекта

Синерга ООД доставя и извършва изграждането на електрическата инсталация необходима за работата на компресорното оборудване. Доставя и полага кабелите, изгражда и монтира таблата и автоматизацията.

Фирма Синерга проектира и изгражда системи за контрол, които не само дават на оператора пълна информация за състоянието на компресорната инсталация и възможности за управление, но имат вградени различни алгоритми, които управляват всеки елемент на системата съгласно специфичните изисквания и нужди.