Сервиз и поддръжка на компресорно оборудване

Дори най–качествените машини при лоша експлоатация и неправилна сервизна поддръжка дефектират. При дефектиране на компресорно оборудване това означава прекъсване на производствения процес, което води до значителни загуби. Загубите от спирането на производството в много случаи надхвърлят стойността на самото компресорно оборудване.

Гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Синерга ООД извършва както гаранционна така и извънгаранционна подръжка на пълната гама компресорно оборудване, доставено от нас.  По време на гаранционният период а и след него препоръчваме стриктно спазване на сервизния график. От изключително значение е компресорът да бъде инсталиран правилно в подходяща работната среда. Синерга ООД разполага със сервизна база, оборудвана със специализирана техника. Сервизните специалисти са преминали курс на обучение и са оторизирани от производителите на предлаганото от Синерга ООД компресорно оборудване за извършване на ремонти и сервизни обслужвания. Сервизният екип е достъпен 24 часа в денонощието и е готов да се отзове на всяка авария във всяка точка на България.

Превантивен контрол

Сервизната поддръжка не е само смяна на масла и филтри. По време на сервизната поддръжка Синерга ООД проверява всеки един компонент на оборудването. Целта е да бъдат открити навреме компоненти, които биха могли да дефектират. Синерга ООД е създала набор от процедури за ранно откриване на проблемни компоненти: система за превантивен контрол. Тази система позволява навременното откриване на компоненти и тяхната подмяна преди настъпването на авария. При превантивния контрол се изполват различни техники за диагностика, които включват виброанализ, химико-физични изследвания на флуидите, термодиагностика и друг

Сервизна поддръжка на всички видове винтови компресори

Освен компресорите, доставени от нас, фирма Синерга ООД извръшва сервизна поддръжка на всички видове винтови компресори, като влагаме оригинални и алтернативни консумативи на утвърдени производители . При нужда от смяна на резервна част влагаме само оригинални части на Atlas Copco, Kaeser, Hafi, Gardner Denver, Ingersoll Rand, Sulair, Boge, Alup или друг производител.

Сервизна поддръжка на винтови компресори Ingersoll Rand.

Синерга ООД извършва сервизна поддръжка на всички модели винтови компресори на Ingersoll Rand. Разполагаме на склад с консумативи и внасяме оригинални резервни части за компресори Ingersoll Rand.

Договор за сервизна поддръжка

С цел избягването на непредвидени спирания на подаването на сгъстен въздух Синерга ООД може да се ангажира с поддръжката на изправността на компресорно оборудване чрез подписване на сервизен договор. Чрез договора за сервизна поддръжка фирмата се ангажира да поддръжка компресорното оборудване, предмет на договора в изправно състояние. Предимствата при подписване на сервизен договор със Синерга ООД са:

  • Гарантирано време за реакция при авария
  • Наличност на резервни части и консумативи на склад
  • Синерга ООД издава сервизна книжка и се задължава да описва и да съхранява информация относно всяка сервизна интервенция
  • Предлагаме заместваща мощност при нужда
  • Консумативи и резервни части на склад

Преди подписване на сервизният договор Синерга ООД извършва оглед на системата за сгъстен въздух и дава препоръки за нейната оптимизация. Задължително условие за подписване на сервизен договор компресорното оборудване да работи в нормални условия в помещение с адекватна система за топлоотвеждане, вентилация и т.н.