Сгъстен въздух с високо качество за приложение в химическата промишленост и фармацевтиката

 

Химическата и фармацевтичната индустрия ползват гарантирано безмаслен въздух. Дори най – малките остатъци от масло могат да доведат от бракуване на продукция до скъпо струващо изтегляне на продукция от пазарната мрежа. Ето защо при тези индустрии сгъстеният въздух трябва да бъде гарантирано безмаслен. За осигуряването на такъв въздух се използват безмаслени компресори в съчетание с мониторинг система, която следи съдържанието на масло в сгъстения въздух през цялото време.

Качество на сгъстеният въздух за химическата промишленост и фармацевтиката. 

 

Безмаслени компресори за химическата индустрия и фармацията.

Безмаслени
винтови компресори

Безмаслени
турбо компресори

Безмаслени
скрол компресори

Системи за третиране на сгъстен въздух за химическата индустрия и фармацевтиката

Адсорбционни изсушители
Филтриращи системи
Системи за обезмасляване

Наши клиенти

 

Адифарм гр. София

 

Разгледайте използването на сгъстен въздух за индустрията и при други браншове!