Сгъстен въздух за хранително вкусовата промишленост

 

В хранително вкусовата промишленост сгъстеният въздух има редица приложения. От системи за раздуване на PET бутилки за минерална вода или безалкохолни напитки, през пневматичен транспорт на хранителни заготовки до чисто оперативни цели за задвижване на пневматични системи. В зависимост от различните приложения, изискванията към качеството на сгъстеният въздух са различни.

 

Сгъстен въздух за раздуване на PET бутилки.

За процеса на раздуване на PET бутилки за минерална вода или безалкохолни напитки се използва сгъстен въздух с налягане от 20 до 40 bar. С оглед на факта, че в тези бутилки се пълнят продукти за директна консумация, изискването към качеството на въздуха, раздуващ бутилките е много високо. В сгъстения въздух не бива да има остатъчно масло и въздуха трябва да бъде стерилен.

 

 

Мелници, производство на подправки, чай, кафе, захар

В хранително вкусовата промишленост е изключително важно сгъстения въздух да бъде безмаслен. В противен случай остатъчното масло може да се смеси с хранителните продукти и да доведе до бракуване на продукцията. Остатъчното масло може също така да блокира пневматичните елементи като клапани, разпределители и дюзи. В производството подправки, чай кафе, брашно, захар и други насипни храни сгъстеният въздух се използва и за транспортиране. Ето защо е особено важно в този процес да се използва сгъстен въздух с правилното качество.

 

 

Месо, риба и рибни продукти

С оглед на високите хигиени условия в производство и преработката на месни и рибни продукти, сгъстения въздух, който се използва трябва да отговаря на редица изисквания. Качеството на сгъстения въздух по отношение на масло трябва да бъде по – високо от клас 1 по ISO 8573. В противен случай остатъчното масло може да доведе до бракуване на продукция.

 

Компресори с приложение в хранително вкусовата промишленост

Винтови компресори с маслено впръскване

Безмаслени
винтови компресори

Безмаслени
турбо компресори

Бустери за
високо налягане

Системи за третиране на сгъстен въздух за хранително вкусовата промишленост

Хладилни  изсушители
Филтриращи системи
Системи за обезмасляване
Адсорбционни изсушители

Разгледайте използването на сгъстен въздух за индустрията и при други браншове!