Сгъстен въздух с високо качество за приложение в медицината и стоматологията

 

Сгъстеният въздух, който се използва в медицината и стоматологията трябва да бъде с много високо качество. Дори най – малкото отклонение от изискванията може да доведе до огромни последици за здравето на пациента. При изграждането на компресорна инсталация за сгъстен въздух е необходимо още по време на проектирането системата да бъде изградена така, че субективният фактор да бъде сведен до минимум. Тоест да бъдат избрани такива компресори и система за третиране, които дори при ненавременно обслужване да не компрометира критичните параметри за качеството на сгъстеният въздух.

 

Качество на сгъстеният въздух за медицински и стоматологични цели

 

Компресори с приложение в медицината и стоматологията

Винтови компресори с маслено впръскване

Безмаслени
винтови компресори

Безмаслени
турбо компресори

Системи за третиране на сгъстен въздух за медицински и стоматологични цели

Адсорбционни изсушители

Филтриращи системи

Системи за обезмасляване

Изградени инсталации

 

Факултет по дентална медицина към Медицински Университет гр. София

 

Факултетът по дентална медицина е най – големият дентален център в България, като освен за стотиците дентални юнити, сгъстен въздух се ползва всекидневно и за фантомните глави, които студентите ползват в своето обучение.

Синерга ООД извърши цялостна оптимизация на системата за сгъстен въздух, като освен проектирането и инсталацията, Синерга ООД се грижи за надеждната работа на компресорите и високото качество на сгъстеният въздух.

 

Медицински комплекс “Д-р Щерев”

 

Медицински комплекс “Д-р Щерев” е посветен на една от най – хуманната части от медицината, а именно лечението на безплодие. За осигуряване на качествено обслужване, в болницата работи високотехнологично оборудване съобразно най-високите международни стандарти. Ето защо болничният комплекс се довери на Синега ООД за доставка на компресорно оборудване.