Сгъстен въздух за земеделие и животновъдство

 

Както в земеделието така и в животновъдството все повече навличат технологиите със сгъстен въздух. В земеделието сгъстеният въздух се използва за почистване на земеделските машини. Поради тази причина компресорите използвани за това приложения обикновено са мобилни винтови компресори с дизелови или бензинови двигатели с висока надеждност работещи при тежки условия и висока запрашеност.

В животновъдните ферми сгъстения въздух се иползва за захранване на различни автоматизирани линии, които се задвижват с пневматика.

 

Компресори използвани в земеделието и животновъдството. 

Мобилни винтови компресори
с дизелов двигател

Мобилни винтови компресори
с безниов двигател

Винтови компресори с вградени
изсушител и резервоар

Системи за третиране на сгъстен въздух за земеделието и животновъдството. 

Афтеркулери
Филтриращи системи
Хладилни изсушители