Новото предприятие на “Олива” АД край гр. Белослав. Най-големият български производител на олио също получи финансова подкрепа по Плана “Юнкер”. Трето предприятие на компанията след тези в Кнежа и Полски Тръмбеш.

The largest Bulgarian producer of sunflower oil “Oliva” JSC launched its third refinery near the town of Beloslav, Northeast Bulgaria. Another Bulgarian company that received a fina

Аклабала сидфгфиусдф дифуг у