Системи за третиране на сгъстен въздух

Изсушители за въздух

Има вода във атмосферата навсякъде около нас. Нивото на влагата се променя с промяната на температурата. Когато е студено влажността е ниска и обратно – ако е топло се повишава. Много често срещана практика за третиране на сгъстен въздух и отстраняване на влагата е употребата на изсушител. Компресорите се нуждаят от някакъв тип система или устройство, за да се премахне образуваната течност по време на работа. Това е наложително когато го използвате за цели, при които влагата би се отразила негативно на Вашите операции. Така че, третирането на сгъстения въздух и премахването на водата е абсолютно необходимо под някаква форма. Компресор, който има дебит 20 литра в секунда, образува 24 литра вода за ден. Тя ще бъде ефективно отстранена чрез употреба на изсушител. Предлагат се различни изсушители, за които ще прочетете в следващия абзац.

Изсушители за компресор

Те отстраняват повечето или цялата влага, чрез различни методи за третиране на сгъстен въздух. Ето кои са основните типове. Хладилните изсушители отстраняват влажността, чрез охлаждане, като причиняват конденз. Вътрешен сепаратор събира водата и я отделя през тръба. Този вид се използват в общи инсталации. Възможно е те да не са подходящи за по-критични процеси, които изискват изключително сух сгъстен въздух. Считат се за доста икономични за закупуване и работа. Адсорбционните изсушители работят на различен принц за третиране. Те задържат влагата чрез хигроскопичен материал.

Тези със студена регенерация съхраняват сгъстения въздух в два съседни резервоара, наречени сушилна кула и регенерираща кула. Сушенето се извършва в два цикъла – на сушене и регенерация, който протичат на равни интервали. Тези с топлинна регенерация както подсказва името, имат нагревател във веригата. Използват топъл въздушен поток, чрез които изсушават кулите. При този тип изсушители се елиминират загубите. Мембранните разчитат на селективната пропускливост на специално разработени мембранни материали и на разликите в налягането вътре в сушилнята. Малките водни молекули могат да преминават през микроскопични пори в мембраната, през които по-големите молекули на азот и кислород не могат.

Филтри за компресор

Филтрите служат за третиране на сгъстен въздух в системите за пренос и разпределение, за да предотвратяват навлизането на течни и твърди замърсители в машините. Изходящият въздушен поток от бутален или винтов компресор е с повишена влажност, концентрация на масло, както и други замърсители. Въздушните филтри работят, като премахват замърсители от пневматични системи, за да се предотврати повреда на оборудването, както и да се намалят производствените загуби поради спиране на работа. Престоят в промишлено предприятие е скъп и често срещаната причина за това обикновено е резултат от замърсена и лошо поддържана инсталация. Въздушният филтър пречиства въздушния поток от твърди частици, като прах и ръжда и също така може да премахне водата и маслото.

В сайта на Sinerga сме представили нашите решения за третиране на произведения въздух. Ние ще ви помогнем да направете най-правилния избор!

Хладилни изсушители серия AMD. Максимално налягане 16bar.

Хладилни изсушители серия ACT. Точка на оросяване +3⁰C.

Хладилни изсушители за високо налягане серия PLH.Максимално налягане 50 bar.

Хладилни изсушители серия AMH за висока температура на входящия въздух.

Хладилни изсушители серия PCD за ниска температура на изхода.

Хладилни изсушители серия AHT за висока температура на входящия въздух.

Адсорбционни изсушители със студена регенерация Friulair серия HDT.

Адсорбционни изсушители с топлинна регенерация серия SGR. Точка на оросяване от -20⁰C до -70⁰C

Мембранни изсушители. Точка на оросяване -20⁰C.

Линейни филтри за сгъстен въздух. Максимално налягане 16bar.

Филтри за сгъстен въздух серия FW до 16 bar за големи дебити до 410 m³/min.

Фитри за сгъстен въздух серия FH за високо налягане до 50bar.