Услуги – Проектиране, изграждане, сервиз и ремонт на компресорни системи

Компресорни инсталации

Проектиране и монтаж на компресорни инсталации,

Енергийна ефективност

Оптимизация на енергийна ефективност на системи за сгъстен въздух

Поддръжка

Сервизна поддръжка на компресорно оборудване.

Ремонт

Ремонт на компресорно оборудване.

Тръбни разводки

Проектиране и изграждане на тръбни разводки.