Сервизна поддръжка на компресорно оборудване

Дори най–качествените машини при лоша експлоатация и неправилна сервизна поддръжка дефектират. При дефектиране на компресорно оборудване това означава прекъсване на производствения процес, което води до значителни загуби. Загубите от спирането на производството в много случаи надхвърлят стойността на самото компресорно оборудване.

Свържи се с нас

Сервизно обслужване на компресорно оборудване

Гаранционна и извънгаранционна поддръжка

Синерга ООД извършва както гаранционна така и извънгаранционна подръжка на пълната гама компресорно оборудване, доставено от нас.  По време на гаранционният период а и след него препоръчваме стриктно спазване на сервизния график. От изключително значение е компресорът да бъде инсталиран правилно в подходяща работната среда. 

Синерга ООД разполага със сервизна база, оборудвана със специализирана техника. Сервизните специалисти са преминали курс на обучение и са оторизирани от производителите на предлаганото от Синерга ООД компресорно оборудване за извършване на ремонти и сервизни обслужвания. Сервизният екип е достъпен 24 часа в денонощието и е готов да се отзове на всяка авария във всяка точка на България.

Какво по-различно правим по време на сервизноро обслужване.

Сервизното обслужване не се състои само в смяна на филтри и масла. За надеждната и правилна експлоатация на компресорното обрудване извършваме редица дейности, които ще гарантират, че цялата компресорна инсталация ще работи надеждно и ще осигурява сгъстен въздух с нужното качество. Ето защо за да предпазим клиента от непредвидени аварийни спирания на компресорите или навлизане на масло или други замурсители в системата извършваме следните дейности по време на техническото обслужване:

1. Оглед на компресорното помещение и проверка.

1.1. Вентилация: За да работи надеждно една компресорна инсталация тя трябва да работи при адекватни работни условия. Компресорно помещение, в което няма правилно изградена правилна система за топлоотвеждане или снабдяване с пресен въздух има висока вероятност за прегряване на компресорите, което води до поява на масло в системата или увеличаване на конденза. Увеличената работна температура пречи на нормалната работа на системата за изсушаване и филтрация на въздуха. Освен всичко друго увеличената работна температура намалява значително експлоатационният живот на компресорното оборудване.

1.2. Запрашеност или агресивна среда: при увеличена запрашаемост в компресорното помещение се задръстват префилтрите, което води до бързо прегряване и увеличена работна температура. Освен това финни прахови частици навлизат в компресора и скъсяват неговият живот. При наличие на увеличено съдържание на агресивни газове в компресорното се влошават значително свойствата на маслата и се намалява живота на всички компоненти.

1.3. Работни отстояния: Когато не са налице достаъчни сервизни отстояние от машините, ремонта става доста по – труден и в някои случаи е невъзможно да бъде извършен. В такива ситуации при дефектиране на някой по – обемист компонент се налага псиране на подаването на сгъстен въздух за да се разместят компресорите и да се изкара нужната част за ремонт. Освен, че времето за ремонт се удължава, спирането на подаването на сгъстен въздух в някои случаи води до значителни загуби от спирането на производството.

2. Safety first!

Преди да започнем работа задължително изключваме електрозахранването и подаването на въздух към компресора. За целта използваме Lockout системи за предпазване на сервизният техник и предпазваме машината.

3. Вибродиагностика

Vibrodiagnostic | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Обикновено щетите при винтовата двойка се установяват когато се увеличи безпричинно работната температура на компресора, увеличи се тока на компресора или още по – лошо когато винтовата двойка блокира. Дори без да е блокирала винтовата двойка при увеличен ток или увеличена работна температура лагерите вече са започнали да притриват лагерните легла и дори смяната на лагери не може да помогне на тази винтова двойка. Ето защо за да се установи превантивно за проблем с някой лагер Синерга ООД извършва превантивна вибродиагностика при всяко посещение. Само при редовно замерване на вибрациите може да се установи превантивно за влошени качества на лагерите и да се вземат навременни адекватни мерки. Когато винтовата двойка дефектира обикновено се взимат прибързаи решения, които не винаги са най – подходящи. Когато се извършва редовна вибродиагностика тези проблемни може да бъдат установени в началото и клиента не само има време да предприеме най – адекватното решение, но също така ремонта на двойката е много по – лесен, тъй като няма пристъргани лагерни легла и няма нужда от допълнителни дейности по металообработка.

4. Анализ на маслото

OilAnalysis | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

При всяко сервизно посещение взимаме проба от маслото, който се анализира в лаборатория на Ingersoll Rand. Лабораторният анализ на маслото дава много информация не само за работната среда, но също така и за състоянието на самия компресор. В случай на завишено съдържание на някой елемент инженерите от Синерга ООД веднага могат да установят в коснтруктивна част се съдържа въпросният елемент и да насочат вниманието си в тази посока. Освен това анализът на маслото дава информация като запрашеност на околната среда, доколко компресора е работил при висока температура или други агресивни условия. Анализът на ,маслото ни дава възможност да действаме превантивно тогава, когато е необходимо.

5. Смяна на консумативи и резервни части съгласно графика за сервизното обслужване.

Parts copy | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Ingersoll Rand препоръчва смяната на определение консумантиви на определени работи часове. Ние от Синерга ООД спазваме тези сервизни графици за да сме сигурни, че компресорното оборудване нa Ingersoll Rand ще рабонти надеждно без аварийни спирания. Производителя е предвидил определен работен ресурс за всички компоненти, като смяната на сервизните им комплекти осигурява, че нито един от работните компоненти няма да причини непредвидено спиране, защото един компресор е толкова надежден, колкото надеждна е най – ненадеждната му част. Ето защо при сервизно обслужване влагане само и единствено оригинални консумативи на Ingersoll Rand.

Превантивен контрол

Сервизната поддръжка не е само смяна на масла и филтри. По време на сервизната поддръжка Синерга ООД проверява всеки един компонент на оборудването. Целта е да бъдат открити навреме компоненти, които биха могли да дефектират.

Синерга ООД е създала набор от процедури за ранно откриване на проблемни компоненти: система за превантивен контрол. Тази система позволява навременното откриване на компоненти и тяхната подмяна преди настъпването на авария. При превантивния контрол се изполват различни техники за диагностика, които включват виброанализ, химико-физични изследвания на флуидите, термодиагностика и друг.

 
poddruzka 1 | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Сервизна поддръжка на всички видове винтови компресори

Освен компресорите, доставени от нас, фирма Синерга ООД извръшва сервизна поддръжка на всички видове винтови компресори, като влагаме оригинални и алтернативни консумативи на утвърдени производители . При нужда от смяна на резервна част влагаме само оригинални части на Atlas Copco, Kaeser, Hafi, Gardner Denver, Ingersoll Rand, Sulair, Boge, Alup или друг производител.

Сервизна поддръжка на винтови компресори Ingersoll Rand.

Синерга ООД извършва сервизна поддръжка на всички модели винтови компресори на Ingersoll Rand. Разполагаме на склад с консумативи и влагаме само оригинални резервни части за компресори Ingersoll Rand.

 

poddruzhka large | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Договор за сервизна поддръжка

С цел избягването на непредвидени спирания на подаването на сгъстен въздух Синерга ООД може да се ангажира с поддръжката на изправността на компресорно оборудване чрез подписване на сервизен договор. Чрез договора за сервизна поддръжка фирмата се ангажира да поддръжка компресорното оборудване, предмет на договора в изправно състояние. Предимствата при подписване на сервизен договор със Синерга ООД са:

Свържете се с нас