Адсорбционни и мембранни азот генератори Airpol

azot generatori airpol | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Генераторите заазот на фирма Airpol са адсорбционен тип – серия NGS-A и мембранен тип – серия NGS-M и отделят чистият азот от атмосферния въздух.

Генераторите са проектирани да отделят азот от други примеси в атмосферния въздух, който се състои от проблизително 78% азот, 21% кислород и остатъчни газове с 0,9% аргон. Азот генераторите NGS са производени за да посрещнат индивидуалните нужди на клиентите по отношение на чистотата на азот и неговото приложение (при изискване азот генераторите могат да се доставят в конейнер). 

Свържи се с нас

Това позволява оптимизиране на разходите, като същевременно замества традиционните методи за доставка на азот в газови бутилки или като течност.

Принцип на действие:

Мембраните на NGS-M азотни генератори работят непрекъснато и не изискват регенерация.

Сгъстеният въздух се подава към контролна система и след това към отделни мембранни снопове, пълни с влакна (мембрани), които имат тънък слой, разделящ различни газови молекули.

azot generatori airpol 2 | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Процесът на разделяне е показан на диаграмата

  • A –  Вход сгъстен въздух
  • B – Изход въздух богат на кислород
  • C – Изход азот
  • D – Мембранен слой
  • E – Помощен слой

Азот генератори

Отделеният азот се подава към мембранния съединител за отработили газове и след това чрез системата за измерване и контрол на системата за чистота и азот. Оборудването, обогатено с кислород, се подава към колектора, от който се освобождава отвън.

За максимална ефективност, експлоатационна безопасност и удължен срок на експлоатация на мембранния генератор, той трябва да бъде оборудван с подходяща система за пречистване на въздуха. Такава система трябва да включва филтри за събиране, осигуряващи максимално съдържание на масло в сгъстения въздух до 0,01 mg / m3 (препоръчителното съдържание е 0,003 mg / m3, което може да бъде постигнато, като се използват коалезни и въглеродни филтри).

Допустимото съдържание на частици е 0,01 μm. Нагоре по азотния генератор трябва да се инсталира филтър за въглеродна колона за почистване на сгъстен въздух от изпарения от въглеводороди и озон, които имат неблагоприятен ефект върху мембраната. Освен това точката на оросяване на сгъстения въздух трябва да се поддържа до -40 ° С и за предпочитане до -70 ° C.