Винтови компресори на атрактивни цени

Винтови компресори с маслено впръскване на Ingersoll Rand са най-доброто решение, когато е важно производството да не прекъсва и компресорите работят 24 часа в денонощието 365 дни в годината. Компресорите могат да бъдат както с постоянен дебит (серия „i“ и серия „ie“), така и с променлив дебит (серия „n“ и серия „ne“).

Винтови Компресори Ingersoll Rand R5.5 – R11Ingersoll Rand R5.5 – R11

Винтови компресори

Ingersoll Rand R5.5 – R11

Винтов комперсор RS75

Винтови компресори

Ingersoll Rand RS45 – RS75

Винтови компресори Ingersoll Rand серия RS 90 – 160

Винтови компресори

Ingersoll Rand серия RS 90 – 160

Винтови компресори Ingersoll Rand серия RS200 – 355

Винтови компресори

Ingersoll Rand серия RS200 – 355

Ingersoll Rand UpIngersoll Rand Up

Винтови компресори

Компресори Ingersoll Rand UP

Винтови Компресори RSe 7,5 - RSe22Компресори под наем

Винтови компресори

Компресори RSe 7,5 – RSe22


Винтови компресори - защо да изберем

Сгъстеният въздух е един от най – широко използваните видове енергии, като той се използва във всички сфери на индустрията и е вторият по значимост след електрическата енергия. За неговото производство най – масово се използват винтови компресори. Широкото приложение на винтови компресори се обуславя от факта, че те осигуряват голям дебит при нисък разход на електроенергия. Маслените винтови компресори на Ingersoll Rand използват специфично компресорно масло, което служи както за охлаждане, така и за уплътняване на хлабините между винтовете във винтовата двойка.

Винтови компресори - за какво да внимаваме

Въпреки своята висока ефективност, изборът на винтови компресори само по себе си не е панацея и не означава, че инсталирайки такъв тип винтови компресори производството на сгъстен въздух ще бъде ефективно. При изборът на винтов компресор трябва да се подходи отговорно и да се вземат в предвид както особеностите по отношение на консумацията на сгъстен въздух, така и изискванията към неговото качество и третиране.

Освен правилното компресорно оборудване, за надеждната му работа е много важно работните условия, при които ще работи компресора. Осигуряването на надеждно охлаждане и вентилация, адекватна система за пренос на сгъстен въздух, правилна система за дрениране, адекватни въздуховоди са изключително важни за надеждната експлоатация и живот на винтовите компресори. Ето защо ние от Синерга ООД сме изградили система за проектиране на инсталации за сгъстен въздух, като резултатът е надеждна система, която доставя достатъчно сгъстен въздух на най - ниска цена, като по този начин намаляваме себестойността на продукцията и увеличаваме печалбата на производството.

Предимствата на винтови компресори Ingersoll Rand

Ingersoll Rand е утвърден като производителят с най - надеждните системи за производство на сгъстен въздух. При правилна инсталация и експлоатация животът на винтовите компресори Ingersoll Rand е над 100 000 работни часа. Тези предимства се осигуряват от както от висококачествените компоненти на винтовите компресори, така и от цялостният инженеринг на Ingersoll Rand.

Винтова двойка

Сърцето на всеки винтов компресор Ingersoll Rand е неговата винтовата двойка, която представлява компресорният елемент, който осигурява постоянен поток от сгъстен въздух. За разлика от други производители, Ingersoll Rand използват голяма гама от висококачествени винтови двойки, директно куплирани към двигателя, които се въртят с ниски оборти. Радиалните и аксиални усилия се поемат от група от 9 преоразмерени лагери, които обуславят и дългия живот на двойката. Поради своите експлоатационни характеристики винтовите двойки Ingersoll Rand имат специфични системи за впръскване на масло, които гарантират, че винтовете ще бъдет през цялото време надеждно снабдени с масло.

Гаранция до 12 години!

Всички компресори се доставят с пълна гаранция Select Care от 5 годни. След изтичането на първите 5 години гаранцията може да бъде удължена до 12 години.

За разлика от други производители, 5 годишната гаранция на Ingersoll Rand няма ограничение на работните часове и покрива всички елементи, като не се изискват скъпоструващи ремонти на основни компоненти като ремонт или смяна на винтова двойка. По време на гаранционното обслужване при всяко посещение се взима проба от маслото, което се анализира в лаборатория на Ingersoll Rand.

Тези лабораторни анализи дават възможност превантивно да се установят компоненти, които са за смяна или да се установят неблагоприятни работни условия. За разлика от други фирми Синерга ООД освен анализ на маслото извършваме и виброанализ на двигателя и винтовата двойка. По този начин можем превантивно да установим състоянието на лагерите и да предприемем адекватни мерки ПРЕДИ да се случи авария.

Видове винтови компресори

В зависимост от типа и флуктоацията на консумацията на сгъстен въздух винтовите компресори с маслено впръскване могат да бъдат такива с постоянен дебит и с променлив дебит.

Компресорите с постоянен дебит се използват в случаи, в които консумацията на сгъстен въздух е постоянна или в съчетание с винтов компресор с честотно управление и променлив дебит. При този тип компресори производството на сгъстен въздух се управлява от т.нар. входящ клапан, който има две положения - отворен или затворен. Когато винтовият компресор с постоянен дебит произвежда сгъстен въздух, неговият входящ клапан е отворен и витовата двойка засмуква масло и атмосферен въздух, който сгъстява.

При достигането на максималното заложено налягане, контролерът изпраща сигнал на входящия клапан и той затваря, като по този начин винтовата двойка засмуква само масло и не произвежда сгъстен въздух. Това време, през което компресор работи, но не произвежда сгъстен въздух се нарича работа на празен ход. През този период вътрешното налягане във винтовия компресор е между 2 и 3 бара и консумацията на електроенергия е значително по - ниска - около 30% от тази докато компресора работи под товар.

Времето, при което винотвия компресор работи на празен ход се управлява от контролера, като това е величина, която може да бъде променена от оператора.

Винтовите компресори с честотно управление и с променлива производителност се използват в случаи, в които флуктоацията в консумацията на сгъстен въздух е значителна и използването на винтов компресор с постоянен дебит би довела до значителни разходи при работата му на празен ход.

За разлика от компресорите с постоянна производителност, тези (винтов компресор) с честотно управление и променлив дебит имат инвертор, който се управлява от контролера, като по този начин те произвеждат точно толкова сгъстен въздух, колкото се ползва в момента. По този начин се избягват разходите от работа на празен ход и налягането в системата се регулира много по - надеждно.

Въпреки това винтовите компресори с инвертор имат и своите недостатъци, когато не са подбрани правилно. При избора на честотни компресори е много важно да се подбере компресора така, че през по - голяма част от времето той да работи в диапазона от 25 до 80% натоварване, в който този тип винтови компресори са най - ефективни.

 • Компресори RSe 7,5 – RSe22Винтови компресори серия RSe 7,5 – RSe22 - компресорите в тази серия са изключително компактни и лесни за монтаж и екплоатация. Поради своите характеристики този тип винтови компресори са особено подходящи за по - големи автосервизи, в които освен стандартните пневматични винтоверти се извършва и боядисване.

  Окомплектовани с изсушители, компресорите в тази серия са много подходящи за качествено финно бодисване поради факта, че съдържанието на масло в сгъстеният въздух е изключително ниско, а системата за третиране на въздуха осигурява сгъстен въздух без наличие на конденз, което гарантира, че по време на боядисване няма да се появат капки, които да влошат качеството на крайния продукт.

  Този тип компресори са подходящи също така за по - малки мебелни цехове, в които се ползват кантиращи машини, центрове, фрези и други.

 • Винтов комперсор RS45Винтови компресори серия RSe30 - RSe 45 - компресорите в тази серия са проектирани за тежки натоварвания, при които машините работят 24 часа, 7 дни в седмицата. При тях системата за третиране и изсушаване на въздуха е вградена в корпуса на компресора, което е много удобно, защото по този начин винтовият компресор се превръща в готова станция за производство на чист и сух сгъстен въздух, която остава само да бъде подвързвана към резервоар за сгъстен въздух, като по този начин се елимира допълнителното отръбяване.

  Винтовите компресори в тази серия са както такива с постоянна производителност, така и такива с честотно управление и променлив дебит. Този тип компресори са особено подходящи за всяко производство, което ползва въздух в диапазона между 4 до 9 m3/min. Електропроизвдство, автоиндустрията, металообработка са само част от портфоиото от фирми, които високо ще оценят качествата на винтовите компресори серия RSe30-45.

  Машините се доставят със специализираното масло на Ingersoll Rand Ultracoolant с период на смяна от 8000 работни часа. Компресорите са с 5 години гаранция, като след изтичането и е възможно гаранцията да бъде удължена до 12 години.

 • Винтов комперсор RS75

  Винтови компресор серия RS45-75 са ново поколение компресори на Ingersoll Rand, които са изключително надеждни и с много висока енергийна ефективност. Компресорите се използват много често в приложения с висока консумация на сгъстен въздух като големи системи за бластиране, автоматизация, системи за пневмотранспорт и други.

  Компресорите с инвертор са с електродвигател с постоянни магнити, което значително увеличава тяхната ефективност и в същото време намалява екплостационните разходи. Компресорите с постоянна производителност се използват ефективно в системи за бластиране, при които консумацията на въздух е относително постоянна.

 • Ingersoll Rand Marine Винтови компресори серия RS90 - 160 - компресорите в тази серия се използват от големи производства, при които консумацията на въздух е над 13 m3/min и често тя е много променлива. Обикновено в такива производства се използват система от компресори, които се управляват от централно управление за по - ефективна работа. Компресорите в тази серия са с нова голяма винтова двойка с ниски обороти, която е с живот над 100 000 работни часа. Този тип компресори се използват в заводи с висока степен на автоматизация и там, където има големи консуматори на сгъстен въздух като бластиране, боядисване или пневмотранспорт.
 • Винтови компресори Ingersoll Rand серия RS200 – 355 Винтови компресори серия RS200 - 355 - серията най - големи компресори на Ingersoll Rand са проектирани за надеждно снабдяване със сгъстен въздух, като в същото време тези компресори са с най- ниска специфична консумирана мощност на пазара. Това означава, че този тип компресори използват най - малко електроенергия за производство на 1 m3 сгъстен въздух. По този начин компресорите в този клас при едно 24 часово производство се изплащат за по - малко от 5 години благодарение на своята висока енергийина ефективност. Ingersoll Rand е проектирал в този клас двустъпални винтови двойки, които осигуряват ненадмината надеждност и ефективност. Ето защо този тип компресори са задължителен елемент на всяко производство, което ползва позстоянно сгъстен въздух над 38m3/min.

Защо да изберем да закупим винтови компресори от Sinerga.bg (Синерга ООД)

Винтови компресори от Синерга ООД: Качество и професионализъм. Ние от Синерга ООД правим цялостна поддръжка, ремонт, доставка и обслужване на винтовите компресори.

Винтови компресори от Синерга ООД: Ние от Синерга ООД сме официален дистрибутор на винтови компресори Ingersoll Rand.

Винтови компресори от Синерга ООД: Ние от Синерга ООД сме с над 12 години опит в компресорното оборудване и решенията за сгъстен въздух.

Синерга ООД оперира в град София и други населени места. В случай на интерес, може да се свържете с нас, за да получите оферта и да изберем най-доброто решение за вас.

Видео информация за винтовите компресори

Често задавани въпроси за винтови компресори

Как да избера правилният винтов компресор за мен?

На първо място компресорът трябва да бъде съобразен с типа, количеството и флуктоацията в консумацията на сгъстен въздух. Твърде големият компресор ще увеличи разходите за електроенергия, докато твърде малкият няма да може да осигурява нужното нялягане. За да разберете точно каква е вашата консумация и какъв е най – правилният компресор за вас се свържете с наш представител на тел. 0887 70 23 25.

Защо винтовите компресори Ingersoll Rand са най – доброто решение?

Компресорите Ingersoll Rand са с най – ниската специфична консумирана мощност. Това означава, че те произвеждат 1 m3 сгъстен въздух с най – нисък разход на електроенергия. Освен ниският разход, компресорите Ingersoll Rand са с много дълъг живот, като живота на винтовата им двойка е над 80 000 работни часа.

С какво винтовите компресори са по –добри от буталните?

Винтовите компресори са предназначени за работа при много високи натоварвания. За разлика от буталните компресори, които трябва да спират за да се охлаждат, винтовите имат активна система за охлаждане на маслото, което позволява те да работят на 100% натоварване. Освен това винтовите компресор са много по – ефективни, като разходите за електроенергия са много по – ниски.

По – малко ли е конденза при винтовите компресори?

Както при буталните, така и при винтовите компресори има конденз. Неговото количество зависи най – вече от влажността на засмуквания въздух. За разлика от буталните обаче, при винтовите работната темпертатура е много по – ниска и има охладител на сгъстения въздух и кондензоотделител на изхода. По този начин на изхода на винтовият компресор сгъстеният въздух е с много по – ниско съдържание на влага.

Каква е нормалната работна температура на винтов компресора?

В общия случай температурата на маслото на един винтов компресор е между 55 и 60 градуса над температурата на околната среда. При неправилно охлаждане или запушване на филтрите на корпуса тази температура може значително да се повиши. При работна температура над 95 градуса Целзии маслото започва да навлиза в сгъстения въздух