Компресорите на Ingersoll Rand са най – предпочитаните компресори в индустрията или там, където надеждното снабдяване със сгъстен въздух е приоритет. Компресорите са проектирани да работят дори в най – тежките работни условия и са предпочитаното оборудване на места, в производства с висока запрашеност или висока температура на околната среда.

Винтови Компресори Ingersoll Rand R5.5 – R11Ingersoll Rand R5.5 – R11

Винтови компресори

Ingersoll Rand R5.5 – R11

Винтов комперсор RS75

Винтови компресори

Ingersoll Rand RS45 – RS75

Винтови компресори Ingersoll Rand серия RS 90 – 160

Винтови компресори

Ingersoll Rand серия RS 90 – 160

Винтови компресори Ingersoll Rand серия RS200 – 355

Винтови компресори

Ingersoll Rand серия RS200 – 355

турбокомпресорите Iingersoll Rand

Безмаслени турбо компресори

Безмаслени турбокомпресори Ingersoll Rand

Ingersoll Rand UpIngersoll Rand Up

Винтови компресори

Компресори Ingersoll Rand UP

Винтови Компресори RSe 7,5 - RSe22Компресори под наем

Винтови компресори

Компресори RSe 7,5 – RSe22

Безмаслени винтови компресори

Компресори с променлив дебит Ingersoll Rand серия E75-160


Ingersoll Rand в България

От 2018 година Синерга ООД е официален оторизиран дистрибутор на компресорно оборудване Ingersoll Rand. Фирмата предлага както компресори Ингерсолл Ранд така и системи за изсушаване, филтрация на сгъстен въздух, резервоари и системи за пренос на сгъстен въздух Ингерсол Ранд. Sinerga.bg разполага със сервизни инженери, които отговарят за сервизната поддръжка и ремонт на компресори Ингерсол ранд в различните части на България. Централата на фирмата се намира в гр. София, ул. Стар Лозенски Път №58.

Тогава, когато ремонтирането на даден компресор не може да се извърши при клеитна, сложните ремонтни дейности се извършват в сервиза на фирмата, където машините се ремонтират и тестват за да сме сигурни, че отговарят на всички параметри на производителя.

За един петгодишен период на експлоатация първоначалната инвестиция в компресорно борудване съставлява не повече от 15 до 28% от всички разходи, което едно производства прави за експлоатирането на компресора. Ето защо фирма Синерга ООД, извършва енергийни одити и консултации за да се избере най – правилният компресор Ingersoll Rand, който не само ще работи надеждно, но и ще намали значително енергийните разходи.

Ingersoll rand от Sinerga.bg – Официален дистибутор

За надеждната експлоатация на компресорите на Ингерсол Ранд е много важно те да бъдат инсталирани по най – правилният начин. Много често сме били свидетели на наши клиенти, които са похарчили големи суми за компресори и след това се оплакват поради високите енергийни разходи, прегряване на компресорите или други проблеми, които са се породили поради неправилният избор на компресора. В случай, че компресорите са много по – големи от консумацията на въздух много често те работят и никой не забелязва, че поради преоразмеряването разходите за електроенергия са много големи.

Поради тази причина ние от фирма Синерга ООД винаги проверяваме за какво ще се използва сгъстения въздух, има ли възможност за намаляване на разходите и оптимизация на системата за сгъстен въздух

Продуктовата ни гама Ingersoll Rand

Ингерсолл Ранд има много голяма продуктова гама компресори, които се използват във всяко индустриално производство. В зависимост от изискванията за налягане, дебит и качество на въздуха продуктовата гама на компресори Ингерсолл ранд включва бутални компресори за ниско и високо налягане, винтови компресори с маслено впръскване, безмаслени винтови компресори, центробежни турбокомпресори и компресори за високо налвгане за PET индустрията. Освен компресори за производство на сгъстен въздух Ингерсолл ранд произвежда и богата гама от системи за изсушаване и филтриране на сгъстен въздух.

Компресори с маслено впръскване

Това е най – широко използваната гама комперсори на Ингерсолл ранд поради своята висока надеждноси и ниска специфична консумирана мощност – тоест произвежда голямо количество сгъстен въздух с по – нисък разход на електроенергия. Сърцето на този тип компресори е винтовата двойка, която използва масло както за охлаждане така и за уплътнение на валовете и постигане на отлична компресия по време на работа. Този тип компресори работят с по – ниски обороти и техният живот е значително по – дълъг.

Компресорите на Ингерсолл ранд с маслено впръскване се произвеждат с постоянни обороти, чияти произовдителност е постоянна по време на работа под товар и такива с променлива производителност за системи, в които консвумацията на сгъстен въздух е променлива. Технологията на масленият кръг в този тип компресори е такава, че преди изхода на компресора маслото се отделя чрез два различни метода.

Първият метод за отделяне на маслото е по механичен път, като маслено – въздушният флуид постъпващ в сепаратореният съд се завихря и центробежните сили изхвърлят маслото по стените на сепараторния съд, докато въздуха продължава нагоре.

Вторият метод е след като маслото е грубо отделено от центробежните сили, въздуха се пречиства финно в сепараторния филтър, който гарантира, че на изхода максималното съдържание на масло ще бъде не повече от 3mg/m3. За производство, в които дори най – малкото количество масло не бива да се допуска се използват

Безмаслени компресори

Тъй като при този тип компресори няма масло, което да охлажда системата за компресоритане, Ingersoll Rand са проектирали двустепенна система за сгъстяване за да се осигури по –конфортна работа на винтовете. Предавателното въртеливо движение на базмаслените компресори Ingersoll Rand се предава от водимият на воденият винт посредством зъбни колела, намиращи се в редукторната кутия.

За да се осигури по – добра компресия, винтовете са покрити със специално Ultracoat покритие, което предпазва винтовете от корозия, намалява топлината и в същото време осигурява отлична компресия. Много производители на безмаслени компресори използват тефлоново покритие за своите винтове, което издържа високи температури, но опада много бързо. Ето защо при тях ефективността на компресора бързо намалява когато тефлоновото покрите изпадне и до 10 000 часа компресора е изгубил около 15% от своята ефективност.

За ралика от тези производители, компресорите на Ингерсолл Ранд използват специално покритие, за което Ингерсолл ранд дава гаранция, че няма да има никакви загуби или проблеми дори след 45 000 работни часа.

Както при компресорите Ингерсолл Ранд с маслено впръскване, така и при безмаслените компресори Ингерсолл Ранд е предвидил вариант с постоянна производителност и такива компресори с инвертор и променлив дебит. За случаи, в които изискванията за сгъстен въздух са той да се произвежда без масло и консумацията е много голяма се използват

Центробежни компресори

Центробежните или турбокомпресорите се използват в индустрии, където има голяма и относително постоянна койнсумация на сгъстен въздух. Компресорите използват специални турбинни ротори, които се задвижват от голямо водещо зъбно колело. Цялата зъбна предавка се смазва от тънък маслен слой, който е ограничен от компресорната част чрез неизносваемо маслено уплтънение, което осигурява 100% безмаслен въздух.

Този тип компресори осигуряват много висока ефективност когато са подбрани правилно. Въпреки това за разлика от другите типове компресори, центробежните компресори нямат празен ход и поради тази причина тогава, когато консумацията на въздух е по – малка от произведената от компресора, въздуха се извежда в атмосферата. Този тип компресори на Ingersoll rand са с изключително ниски разходи за експлоатация. Въпреки по – високата инвестиция, компресорите имат много ниски сервизни разходи, като на регулярен сервиз подлежи смяна само на масло и въздушни филтри.

За разлика от други видове компресори, за които на определен интервал от време се сменят сервизни комлекти на различни клапани, уплътнения, скъпо струващи сепараторни филтри, центробежните компресори на Ингерсолл Ранд почти не се нуждаят от поддръжка. Ниските сервизни разходи заедно с ниските енергийни разходи правят този тип компресори идеалното решение за индустрии, които ползват големи количества безмаслен въздух със сравнително постоянно количество.

Често задавани въпроси за Компресори Ingersoll Rand

Каква по народност е Ingersoll Rand и къде се произвеждат компресорите?

Ingersoll Rand е американо – европейски консорциум най – големият производител на компресори в света, като производствата са както в Европа, така и в САЩ. В Европа основните заводи, в които се асмблират компресорите са в Симмерн Германия и в Уников, Чехия. Винтовите двойки се произвеждат в завода на Ingersoll Rand във Финландия. В Италия се произвеждат центробежните турбокомпресори (Вигнате) и малките (до 7,5кВ) винтови компресори . Освен тези заводи Ingersoll rand има още над 30 производствени бази по цял свят.

Защо Ingersoll Rand са по – скъпи от другите марки компресори?

За един период от 5 години, инвестиционните разходи на един компресор съставляват между 12 и 25% от всички разходи , които включват придобиване, електроенергия, сервиз и ремонт. Въпреки, че първоначалната инсвестиция за придобиване на компресора е е малко по – висока от другите марки компресори, разходите за електроенергия и сервизно обслужване са далеч по – ниски от тези на другите производители поради високата енергийна ефективност. В крайна сметка компресорите на Ингерсол Ранд са най – евтините машини в дългосрочен план.

Колко е живота на компресорите Ингерсол Ранд?

Основният фактор, който определя живота на компресора е начина на инсталация и експлоатация на машината. Ако компресора е инсталиран правилно и се осблужва редовно, живота на винтовите компресори е между 60 000 и 100 000 часа за едностепенните маслени компресори и между 80 000 и 150 000 часа за двустепенните.

Скъпа ли е поддръжката на компресорите Ингерсолл Ранд?

Въпреки на пръв поглед по – високата цена на консумативите за компресорите Ингерсолл Ранд, машините се обслужват с много по – големи сервизни интервали. За пример маслото на винтовите компресори се сменя веднъж на 8 или 16 000 часа. Големите сервизни интервали заедно с ниските енергийни разходи и високата надеждност на тези машини превръщат компресорите на Ингерсол Ранд в машина с най- ниските разходи.

Имам компресор Ingersoll Rand. Какво трябва да се подмени?

Всички компресори Ингерсол Ранд имат препоръчителен сервизен план, в който са описани всички елементи, които производителя препоръчва да се сменят на определен период от време. За да се установи каквко трябва да се смени може да се свържете с нас на тел. 0887 702 325 или чрез контактната ни форма в сайта.