Изсушители за сгъстен въздух ingersoll Rand
Хладилни и адсорбционни изсушители Ingersoll Ran.

Изсушители за сгъстен въздух

Мембранни изсушители

Изсушители за сгъстен въздух

Модулни адсорбционни изсушители Ingersoll Rand DA_IM


Изсушителите за сгъстен въздух отнемат влагата от сгъстеният въздух и осигуряват много по – високо качество на въздуха отколкото циклонните кондензоотделители и кондензни гърнета. Много често въпреки наличието на пневмоподготвителна група с включени дренажни гърнета в машината се получава конденз. Причината е в това, че при разширяването си, сгъстеният въздух се охлажда. При това охлаждане на въздуха се покучава конденз. Ето защо, когато въздуха се използва за пневматични разпределители и цилиндри, пневматични инструменти, автоматизация или други приложения, които имат по – високи изисквания към качеството на сгъстеният въздух се използват различни видове изсушители. Те използват различни методи за изсушаване на сгъстеният въздух. В зависимост от методите, които използват, изсушителите се разделят на следните основни вида:

Стандартни хладилни изсушител

При хладилните изсушители сгъстеният въдух навлиза в топлообменник, който се охлажда от хладилен агент, като в него  се поддържа температура между 1 до 7 градуса Целзии. След като въздуха навлезе в топлообменника, той се охлажда и образувалият се конденз се отделя навън чрез система за дрениране. По този начин хладилните изсушители осигуряват точка на оросяване от +1 до +7°C. При хладилните изсушители много често погрешно се смята, че на изхода температурата на сгъстеният въздух е ниска. Това не е така, защото топлообменниците на хладилните изсушители на Ingersoll Rand се състоят от две части – пасивен топлообенник и активен или хладилен топлообменник. Когато сгъстеният въздух навлезе в хладилни изсушител, той първо преминава през пасивният въздух – въздух топлообменник, където неговата температура се понижава от излизащия от хладилният топлообменник студен сгъстен въздух. Охладен първоначално, сгъстеният въздух продължава пътя си като навлиза в хладилният топлообменник, в който неговата температура се понижава до от +1 до +7°C. При това понижаване се образува конденз, който се отделя чрез системата за дрениране, докато сухия и студен сгъстен въздух се насочва към изхода. Преди да излезе от изхода, студения сгъстен въздух преминава през пасивния топлообменник, но тук вече неговата температура се повишава. Ето защо температурата на изхода на хладилният изсушител не е много по – ниска от температурата на околната среда.

Адсорбционни изсушители

Адсорбционните изсушители са най – широко разпространените изсушители на сгъстен въздух когато изискванията са за точка на оросяване под -15°C. Този тип изсушители използват адсорбент, който поглъща влагата в сгъстения въздух и на изхода излиза сгъстен въздух с точка на оросяване до -70°C. Тъй като адсорбционното вещество в крайна сметка се насища, затова този тип изсушители имат два съда с адсорбционно вещество. Докато адсорбента в единия съд поема влагата, в другия съд адсорбента се подсушава. В зависимост от начина по който адсорбента се подсушава, адсорбционните изсушители се разделят на адсорбционни изсушители със сосбтвена (студена) регенерация и такива с топлинна регенерация.

При изсушителите със собствена (студена) регенерация изсушителя използва част от вече изсушеният сгъстен въздух за регенериране на другата кула. Този начин на регенерация е лесен, но пък за сметка на това при него се губи около 10 до 13% от вече изсушения сгъстен възух, като по този начин експлатационните разходи се повишават.

За случаите, в които има постоянна и висока консумация на сгъстен въздух е по – ефективно използването на адсорбционни изсушители с топлинна регенерация. При този тип адсорбционни изсушители процеса на регенерация се извършва чрез обдухване на адсорбента с топъл въдух.

Хладилни изсушители за точка на оросяване -20 ° C.

Ingersoll Rand са разработили технология за ефективно изсушаване и осигуряване на точка на оросяване -20°C чрез хладилни изсушители без да е необходимо използването на скъпи за експлоатация адсорбционни изсушители. Този тип хладилни изсушители използват няколко топлообменници, като в последния температурата на охлаждане е -20°C.

Мембранни изсушители

Този тип изсушители са подходящи за изсушаване на сгъстен въздух с точка на оросяване до -20°C. Предимството на мембраните изсушители е, че те нямат загуби за регенерация и нямат никакви движещи се части или елементи, които подлеждат на регулярна подмяна. При този тип изсушители въздуха се пропуска през специална микропореста мембрана, докато водата се задържа. За надеждната работа на този тип изсушители въздуха трябва да е без наличие на масло и твърди частици.

Особености на изсушители за сгъстен въздух

Всички видове изсушители имат определени условия, при които могат да работят на й – ефективно. Важно е да се знае, че преди избор на един или друг изсушител е много важно да се обърне внимание не само на изискванията към сгъстения въздух, но също така и на работните условия. Например при хладилните изсушители, за правилното оразмеряване трябва да се вземат в предвид температурата на околната среда, температурата на входящия в изсушителя въздух и налягането. При адсорбционните изсушители е много важно преди навлизането в изсушителя въздуха да бъде 100% сатуриран и да няма следи от масло, защото маслото се отлага по повърхността на адсорбента и го прави тотално неспособен да фунционира правилно. Ето защо за правилният избор на изсушител препоръчваме да проведете консулация с наш инженер, който ще ви помогне да направите правилният избор за вас.