Енергийна ефективност за компресорни системи

Неправилната употреба са всички процеси, при които се използва сгъстен въздух вместо други енергийни по – ефективни решения. В това число влизат използването на сгъстен възздух за охлаждане от служителите, производството на вакуум чрез сгъстен въздух, някои процеси на обдухване.

Нетипична консумация и лошо проектиране са случаите, в които се използва сгъстен въздух с налягане много по – високо от необходимото, бластиране с по – големи от необходимото дюзи, използване на неправилно компресорно оборудване с високи енергийни разходи.

Свържи се с нас

Информация за услугата

Синерга ООД

Знаете ли, че всяко второ българско предприятие губи 50% от сгъстеният въздух?

Течовете на сгъстен въздух е един от най-голямите бичове в съвременните производства. Много често на операторите на машините не им прави впечатление различните съскания, защото техните приоритети са други – да си изпълнят нормата или да работят безаварийно. Служителите свикват с шума от течовете на машината и те изобщо не им правят впечателение.

Не можете да управлявате това, което не измервате

 • Повечето производства знаят ориентировъчната консумация на въздух, но не знаят какъв процент всъщност са загуби
 • За производството на сгъстен въздух се ползват големи количества електроенергия. Ето защо е много за важно системите за сгъстен въздух да се следи постоянно тяхната ефективност
 • Един типичен завод, който не извършва одит на системите си заз сгъстен въздух има между 15 до 20% течове на сгъстен въздух.
 
izmervane | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
efektivnost | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Искате да намалите разходите си за сгъстен въздух с до 80%?

Ето как го правим ние:

 • Проверяваме какво е минималното налягане, при която машината може да работи нормално.
 • Проверяваме за какво точно се използва компресирания въздух – дали става въпрос за задвижване, захранване чрез пнематични разпределители и цилиндри, дали става въпрос за обдухване.
 • Проверяваме какви са изискванията за качеството на въздуха за всяка машина. Ако е за хранително – вкусовата, фармацевтичната или медицинската индустрия, то дали сгъстения въздух е в пряк контакт с продукцията.
 • Намаляването на работното налягане в системата само с 1 бар намалява всички течове с около 15%.
oditirane | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
zapoznavame | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
 • проверяваме какви са използваните компресори и как са инсталирани и експлоатиране
 • проверяваме компресорното помещение и акцентираме върху системата за вентилация и отопление, мястото на инсталация, отстояния и размери.
 • проверяваме какви са инсталираните системи за изсушаване, филтрация и каква е системата за кондензоотделяне и дрениране.
 • запознаваме се с типа на тръбната магистрала, нейният диаметър и архитектура.

След като подробно сме разгледали цялата компресорна инсталация и система за сгъстен въздух, набелязваме какви дейности ще бъдат проведени и определяме точките, в които ще монтираме измервателни инструменти.

 • монтираме дебитомери за измерване на консумацията на сгъстен въздух. В зависимост от приложението, разположението на консуматорите и архитектурата на системата за пренос на сгъстен въздух измерваме консумацията на въздух от 1 до 12 точки
 • монтираме сонди за измереване на консумираната елекртоенергия от всеки компресор. Можем да измерваме консумацията на електроенергия от до 12 компресора едновременно.
 • монтираме датчици за налягане в различни точки на инсталацията за сгъстен въздух. По този начин определяме налягането в системата и падове на налягането в различни точки.
 • инсталираме системи за измерване на точка на оросяване. Наличието на адсорбционен или хладилен изсушител в системата не означава автоматично, че точката на оросяване е тази, която е по спецификация на изсушителя. Температураната индукация на хладилният изсушител не показва точката на оросяване, а само температурата в хладилната камера.

Всички инструменти са свързани към едино централно записващо устройство, което записва данните от всичките си входове през 1 секунда. Устройството има памет да записва 12 входа през 1 секунда в продължение на 3 години.

montirame | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
leakDetection | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
 • Ултразвукова детекция и локализация на течове. В една нормална работна среда течовете остават незабелязани в общия фон на всички шумове в производството. Ето защо ние използваме инструмент, който използва ултразвук за локализиране на течове, като човека се абстрахира от всички други шумове в производството. По този начин се локализират дору течове, които не се долавят от човешко ухо.
 • Измерване и остойностяване: Само локализирането на течовете не е достатъчно, защото не всички течове са с еднаква стойност. Ето защо нашият инструмент за локализиране на течове измерва тяхното количество и ги остойностява. По този начин различните течове могат да бъдат приоритизирани и да се изработи стратегия за тяхното дългосрочно отстраняване.
 • Маркиране на течове: След като бъда открит, всеки един теч се документира чрез снимка от инструмента и се поставя таг с описана дата и стойност на самия теч. По този начин за неговото отстраяване ще бъде лесно открит.

ЗНАНИЕТО Е СИЛА, НО БЕЗ ДЕЙСТВИЕ, ТО Е БЕЗМИСЛЕНО.

След като всички данни от одита са събрани е необходимо да бъде направен анализ и да се изберат стъпки за осигуряване на надеждно захранване със сгъстен въздух, като в същото време разходите за производство са възможно най – ниски.

Ако искате наистина да видите какъв би бил икономическият ефект от въвеждането на решенията от анализа е необходимо да бъде направена симулация с реалните стойности от консумацията, а не с евентуални и прогнозни стойности. Ето защо ние използваме специализиран симулационен софтуер, който най – точно определя какъв би бил финансовата стойност при реалните експлоатационни условия на предприятието. По този начин можем да направим съпоставка и да изчислим какъв би бил периода на изплащане на дейностите по оптимизацията на системата за сгъстен въздух.

След като всички данни от одита са събрани е необходимо да бъде направен анализ и да се изберат стъпки за осигуряване на надеждно захранване със сгъстен въздух, като в същото време разходите за производство са възможно най – ниски.

Ако искате наистина да видите какъв би бил икономическият ефект от въвеждането на решенията от анализа е необходимо да бъде направена симулация с реалните стойности от консумацията, а не с евентуални и прогнозни стойности. Ето защо ние използваме специализиран симулационен софтуер, който най – точно определя какъв би бил финансовата стойност при реалните експлоатационни условия на предприятието. По този начин можем да направим съпоставка и да изчислим какъв би бил периода на изплащане на дейностите по оптимизацията на системата за сгъстен въздух.

Свържете се с нас