Проектиране и изграждане на тръбни разводки

Преди пристъпване към инсталирането на тръбите е необходимо да се направи проект за тръбният път. При изчисляването на нужният диаметър и планиране на архитектурата на тръбната разводка е небходимо да се знае каква е консумацията на сгъстен въздух. На база на консумацията и архитектурата на тръбната разводка се изчислява диаметъра на тръбите така, че да не се получава падове на налягане.

Свържи се с нас

Информация за услугата

Синерга ООД

Пренос на сгъстен въздух без загуба на качеството

При изграждането на тръбен път най-важната стъпка е да се подберат такива тръби, които не променят качеството на сгъстеният въздух. Пример: цялата система за филтриране на сгъстеният въздух се обезмисля ако тръбната разводка е изградена от поцинковани тръби.

Причината е, че този тип тръби корозират на мястото на разреза или резбата и по този начин навлизат твърди частици в сгъстения въздух, които достига до консуматорите.

Избор на архитектура на тръбната разводка

При проектирането на тръбната разводка е необходимо да се избере подходяща архитектура, която да може да захранва всички машини по най- удобният начин, като в същото време да няма пад на налягане между компресора и най-отдалечената точка.

Затворената система е по-подходяща от гледна точка на по – малкият диаметър на тръбата, но в някои случаи това е невъзможно или неефективно и тогава диаметъра на тръбата трябва да бъде по – голям.

 
Алуминиеви тръби за сгъстен въздух
trubi | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Основни принципи при изграждането на тръбна система за сгъстен въздух

При проектирането и изграждането на тръбните разводки се съобразяваме с всички изисквания и архитектура на обекта. Тръбните разводки се изграждат от такива материали и по такъв начин, че да отговарят на следните изисквания:

Свържете се с нас