Подобри компресорната си инсталация чрез финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

sinerga inovacii konkurentnosposobnost programa | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Стартирането на процедурата за подпомагане на малки и средни предприятия е много подходящ момент за анализ на системата за сгъстен въздух. Приемането на документите за кандидатстване ще стартира през м. Април и ще се финансират разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване, както и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

Кратък списък на категориите материали и оборудване:

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване:
1.1. Котли
1.2. Горелки
1.3. Кондензни гърнета за пара или сгъстен въздух
1.4. Лъчисто газово отопление
1.5. Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди
1.6. Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване
1.7. Предварително изолирани тръби (за пара или за вода)
1.8. Системи за оползотворяване на отпадна топлина/студ, генерирана при производството на сгъстен въздух или студопроизводство
1.9. Рекуперативни блокове за отопление, вентилация и охлаждане
1.10. Системи за хибридна вентилация
1.11. Чилъри
1.12. Климатични камери с високо ефективна регенерация на топлина/студ/влага
1.13. Енергийно-ефективни охладители на въздух
1.14. Помпи
1.15. Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух
1.16. Въздуходувки за сгъстен въздух
1.17. Централизирано управление на системи за сгъстен въздух
1.18. Изсушители на сгъстен въздух
1.19. Устройства за компенсация на реактивна енергия и филтри за хармоници
1.20. Системи за регулиране на оборотите на електродвигатели с честотни регулатори/инвертори/ и софстартери
1.21. Енергийно-ефективни изолационни системи в сгради
1.22. Енергоспестяващи осветители
1.23. Автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението. Въвеждане и сертифициране на системи за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Ако желаеш да си решиш проблемите си със сгъстеният въздух, през този период фирма Синерга ООД предприема кампания за безплатен одит и консултация на потенциални бенефициенти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. За да се възползваш от възможността, попълни формата по – долу и наш представител ще се свърже с теб за да се насрочи дата за среща. По време на срещата наши представители ще се запознаят с текущата ситуация или проекта за развитие и ще набележат стъпки за провеждане на одит. След одита ще бъде извършена оценка на ефективността на бъдещата инвестиция и ще те консултират при изготвянето на проекта.