Високи сметки за ток в индустрията? Как да ги намалим още днес?

Кога е наложащо да предприемем мерки?

  1. Значителна част в ценообразуването на крайният продукт има цената на електроенергията и сгъстеният въздух.
  2. Часовете на празен ход на компресорите са над 30% от общата работа.
  3. Никога не е правен задълбочен одит на системата за сгъстен въздух.
  4. Не знаем колко сгъстен въздух консумираме и/или не знаем колко ни струва производството на 1м3 сгъстен въздух.
  1. Чести проблеми с машините поради проблеми с клапани, разпределители и други
  2. Чува се съскане на сгъстен въздух от шлаухи, маркучи, пневматични елементи.
  3. Компресорите не спират по време на обедните почивки или когато производството е спряло.
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ВАШЕТО РЕШЕНИЕ

Оптимизация на консумацията? КАК?

Оптимизация на системата за производство на сгъстен въздух

Оптимизация на компресорната инсталация.

Преди да се предприемат каквито и да е стъпки на първо място е важно да се установи каква е консумацията на сгъстен въздух, да се установи флуктоацията на натоварването и да се измери каква е цената за производство на еденица сгъстен въздух.

Изключително добри стойности на специфичната консумирана мощност са стойности от до 6,2 kW/m3/min. Приемливи стойности на средната специфична консумирана мощности са от 6,2 до 8,5 kW/m3/min. При стойности над 8,5 kW/m3/min е абсолютно наложително да се предприемат мерки за оптимизация на производството.

Оптимизация на системата за третиране на сгъстен въздух

Трябва да се има в предвид, че колкото е по – високо качеството на сгъстеният въздух, толкова същия е по – скъп.

Оптимизация на системите за пренос на сгъстен въздух

При въвеждане на нови машини в експлоатация ръководството винаги иска тези нов производствени мощности да бъдат въведени в експлоатация максимално бързо и техническият отдел в завода е поставен пред редица предизвикателства. Ето защо те свързват новата машина към системата за сгъстен въздух по възможно най – бързият и лесен начин, като това се прави без предварително съгласуване или промяна на архитектурата на преносната мрежащ, като по този начин се натрупват греши и системата за въздух става сложна, оплетена и се получава недостиг на въздух.

Оптимизация на системата за производство на сгъстен въздух.

Оптимизация на производството на сгъстен въздъх може да се раздели на две части: Оптимизация на компресорна инсталация и оптимизация на системата за третиране на сгъстен въздух.