Има ли решение за високите сметки на ток в индустрията

сметки за ток

Ниски сметки за ток в индустрията чрез оптимизация на системата за сгъстен въздух

Дали поради спекула, увеличен износ или все по – голямото участие на зелена енергия факт е, че през последната година цената на електроенергията се увеличи многократно и тази тенденция ще продължава. Ето защо пред индустрията седи задачата да оптимизира своите енергийни разходи, като намали процента на електроенергията от себестойността на продукцията.

В тази статия ще споделя някои от най – често допусканите големи енергийни преразходи за сгъстен въздух и начините за тяхното намаляване.

Оптимизацията на енергийните разходи за сгъстен въздух могат да се разделят на три части: оптимизация на производството на сгъстен въздух, неговия пренос и оптимизация на консумацията на сгъстен въздух.

Често срещана практика е след енергийни одити да се препоръчва закупуването на по – ефективни компресори, които теоретично ще намалят производствените разходи с 10 – 15% и ще се изплатят за около 5 до 6 години. Това не е малък процент, но преди да се пристъпи към инвестиция за нови компресори е важно преди това да се оптимизира консумацията на сгъстен въздух, където възможностите за енергийни спестявания са много по – големи. Много често след оптимизацията на консумацията на въздух разходите намаляват с повече от 40% и тогава тези компресори, които са били енергийно ефективни при стария профил на консумация, при новият профил тези компресори представляват енергийна тежест.

Ето защо най – важната стъпка за намаляването сметката за ток е:

Оптимизация на консумацията на сгъстен въздух

Стъпка 1. Локализиране и отстраняване на течове.

Теч сгъстен въздух
Теч сгъстен въздух връзка.

Течовете на сгъстен въздух обикновено съставляват най – големият разход за сгъстен въздух в едно типично индустриално производство в България. Течовете се разделят на два основни типа: такива по тръбната магистрала и тези в самите машини или връзки Най – често те се получават в близост до оперативните звена и връзките за сгъстен въздух. На тези течовете на сгъстен въздух не се обръща внимание до момента, в който те станат толкова големи, че компрометират нормалната работа на машината или станат твърде шумни. Обикновено за операторите на машините в крайните точки консуматорите на сгъстен въздух течовете не са приоритет и дори да установят за такива, те рядко сигнализират на отговорните лица.

Много подробна статия за това как да локализирате, измерите и премахнете течовете на сгъстен въздух може да прочетете тук.

 

Стъпка 2. Редуциране на оперативното налягане.

Intelliflow
Редуциране на оперативното налягане

Много често оперативното налягане в системата за сгъстен въздух е ненужно по – високо отколкото от необходимото. Това се случва най – често в системи, в които тръбната мрежа не е проектирана правилно и се получава голям пад на налягане в крайните точки и в такива случаи в системата се поддържа по – високо налягане за да се компенсира спада на налягането. Други случаи, в които се използва по – високо налягане е просто за подсигуряване. В производства, в които захранването на сгъстен въздух се осъществява от компресори с постоянен дебит (Load – Unload) флуктоацията на налягането в системата е повече от 1 бар.

Намаляването на оперативното налягане води до автоамтиччно намаляване на течовете и намаляване на консумацията на сгъстен въздух от машините.

Пример: При теч на сгъстен въздух от дупка с диаметър 1mm намаляването на налягането с 1 бар води до енергийни спестявания в размер на около 350 лв на годишна база.

Пример: Намаляване на енергийните разходи с 200kWh за денонощие чрез намаляване на оперативното налягане в завод Буллтек

 

Стъпка 3. Оптимизация на разходите на сгъстен въздух в машините.

Възможностите за оптимизация на разхода на сгъстен въздух в машините са много и най – различни, като темата е много общирна. В тази статия ще посочим най – често срещаните грешки и възможностите за тяхната оптимизация.

3.1. Автоматично спиране на подаването на сгъстен въздух.

Обдухване сгъстен въздух
Обдухване сгъстен въздух

Много често в пневматичните машини няма автоматична система, която да спира подаването на сгъстен въздух, когато оперативното звено не работи и не произвежда нищо. В такива случаи пневматичните разпределители, системи за позициониране и пневматични цилиндри работят на празен ход докато машината не работи или към нея не се подават заготовки. Често явление по време на енергийните одити, които извършваме е да видим машина, в която системата за пневматично позициониране работи непрестанно дори когато оператора е в обедна почивка или по време на смяна на оператор.

3.2. Оптимизация на системи за пневматично позициониране или придвижване.

Дюзи
Енергийно ефективни дюзи за сгъстен въздух

Едно от приложенията на сгъстеният въздух е да позиционира правилно детаила за обработка чрез струя сгъстен въздух. Също така сгъстеният въздух се използва за автоматично  отстраняване на стружка или остатъчен материал при процеси на рязане, щамповане или пресоване. За целта много често се изпозва отрязан шлаух или тръба, насочена към мястото на работа. Възможностите за оптимизация на такъв тип дейности са две: използване на специализирани дюзи, които концентрират струята в правилната посока и намаляват значително консумацията на сгъстен въздух от една страна и от друга автоматизация на подаването на сгъстен въздух така, че струята да излиза само когато е необходимо, а не през цялото време на работа.

3.3. Неправилно използване на сгъстен въздух

Compressed air cleaning
Почистване дрехи със сгъстен въздух

По време на одитите, които сме изршили сме забелязали, че с много предприяти използват неправилни системи за сгъстен въздух, като например използването на компресори за средно  налягане (6 – 8 bar) за барбутиране, аериране или пневмотранспорт. За тези операции могат да се използват много по – ефективни системи като например компресори за ниско налягане, въздуходувки и други. Тези системи произвеждат сгъстен въздух с по ниско налягане, като тяхната ефективност е много по – висока от компресорите за средно налягане.

Друга много често срещана грешка е използването на сгъстен въздух за почистване на дрехи. Освен, че това е голям енергиен разход особено в заводи с персонал над 50 служителя почистването със сгъстен въздух представлява пряка опасност за живота.

За следващите две стъпки, които са оптимизация на инсталации за производство и пренос на сгъстен въздух ще споделя с вас в следваща статия.

Ако статията ви е била полезна може да я споделите за да достигне тази информация до повече хора. Ако имате въпроси може да се свържете с нас.

4.6/5 - (30 votes)
Всички права върху съдържанието принадлежат на СИНЕРГА ООД