Какво е важно да знаем за диагностика на винтова двойка

Ремонт винтова двойка

Как да проверим дали състоянието на винтовата двойка на винтов компресор и да разберем дали ремонта е бил качествен.

Много често имаме случаи, в които наши клиенти се оплакват от намалена производителност на своите винтови компресори. Естествено една от причините, поради които един винтов компресор може да има намалена производителност е влошеното състояние на винтовата двойка, която е сърцето на всеки винтов компресор. Въпреки това има редица други причини, поради които може да има недостиг на въздух в пневматичната инсталация. Много често причините са течове в система, които никой не е забелязал, тънки тръбопроводи или други дефекти в компресора като дефектирал входящ клапан и други. Ето защо преди да предприемем ремонтна интервенция на винтовата двойка задължително се прави проверка на ефективността на компресора.

Освен за проверка на компресора, измерването на производителността е задължителен елемент след всеки ремонт на винтова двойка.

Внимание: В случай, че винтовата двойка е ремонтирана и не е направена проверка на нейната производителност след ремонта, това не е качествен ремонт!

Как се измерва дебита на компресор?

  1. Измерване на дебита чрез дебитомер.

Компресора е свързан към разширителен съд посредством права дълга тръба, на която се монтира дебитомер. Дебитомера трябва да се инсталира на отстояние поне 10 пъти диаметър на тръбата от мястото на присъединяване към компресор и поне на 12 пъти диаметъра на тръбата от мястото на свързване към разширителният съд или друг фитинг – коляно, тройник, отклонение. Това се прави с цел потока на сгъстен въздух, който преминава през точката на измерване да бъде ламинарен. Важно е измерването на производителността да се извършва при налягане близко до максималното налягане на компресора. Ако например компресора е с максимално налягане 7,5 bar е необходимо измерването да се извърши при налягане поне 7,3 – 7,4 bar.

2. Измерване на дебита чрез измерване на скоростта на увеличаване на налягането.

За този метод не са необходими никакви специализирани инструменти и всеки може да направим тази проверка сам. За целта свързваме компресор с разширителен съд (който трябва да бъда се адекватен обем за да имаме време за засичане).

Стъпки:

Изисляваме целият празен обем на запълване (тръби, разширителен съд, филтри, дренажи и т.н.)

Налягането в разширителният съд трябва да бъде 0 bar.

Стартираме компресора

Изчакваме налягането да достигне 3 bar под макисмалното налягане на компресора. Пример – ако максималното налягане на компресора е 10 bar, започваме засичането при 7 бар.

Засичаме за колко време налягането в разширителният съд ще се увеличи с 2bar (от 7 до 9bar)

Изчисляваме дебита на компресора по формулата F = (Vtot*2*60)/T

Където:

F е дебита, който ще получим в lt/sec

V tot е празният обем на запълване в lt

T е времето, за което налягането се е повишило с 2bar.

Ако всичко това ви се струва твърде сложно можете да се свържете с над за да ви помогнем или да извършим дейностите по измерване на дебита.

4.5/5 - (30 votes)
Всички права върху съдържанието принадлежат на СИНЕРГА ООД