Латекоер България – намаляване на енергийните разходи за сгъстен въздух с над 70%.

Auth copy | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Какво да правим ако налягането в системата за сгъстен въздух е ниско? Колкото и странно да звучи, отговора за Латекоер България е намаляване на компресорните мощности с над 70%.

Енергиен одит на инсталацията за сгъстен въздух

Малко информация за Латекоер България?

Латекоер България е част от френската фирма Latécoère, която е със 100 годишна история в самолетостроенето. В началото фирмата строи собствени самолети, като в последствие се специализира в производството на части и компоненти за различни самолети. Проекта в България е стартиран през 2017 година, като през 2018 година завода е официално открит. В завода на Латекоер България се произвеждат високотехнологични елементи от самолетният фюзелаж. Фирмата произвежда компоненти както за Airbus, така и за Boeing. В резултат на отличните резултати на българското предприятие, фирма Латекоер инвестира в разширение на производството си и през 2019 година фирмата получи сертификат за инвеститор клас „А“.

 

За какво се използва сгъстеният въздух?

За производството на критичните самолетни компоненти, в завода на Латекоер България се използват високотехнологични пневматични инструменти, за които е много важно сгъстеният въздух да бъде чист, сух и с необходимото налягане. Липса на достатъчно налягане може да доведе до повреди и бракува не продукция за стотици хиляди евро. Ето защо по време на първата ни от завода се оплакаха за моменти, в които налягането в системата не е достатъчно, което води до проблеми с пневматичните инструменти. Като съмнения бяха посочени малък диаметър на тръбите за пренос на въздуха, твърде многото чупки по тръбите и голямата отдалеченост на някои консуматори от компресорите, както и недостатъчен дебит на копресорите в тези определени моменти.

Какви бяха проблемите?

тръбна система полипропилен
тръбна мрежа в Латекоер.

Недостатъчно налягане в определени моменти. Съмнения за малък диаметър на тръбите за пренос на въздух, много чупки и колена и голямата отдалеченост на някои консуматори от компресорите. Завода работеше с два компресора с номинална мощност 75kW, като единият компресор с променлива производителност не се ползваше. Тръбната магистрала беше изградена с тръби от полипропилен, чийто вътрешен диаметър определено не отговаряше на производителността на двата 75kW компресора и дължината на тръбния път.

Какво проверихме?

Още по време на първоначалният оглед на база на работните часове на компресорите се усъмнихме, че при проектирането на компресорната инсталация е допусната огромна грешка и консумацията на сгъстен въздух е много по – различна от производителността на компресорите. От друга страна диаметъра и дължината на изградената тръбна система не отговаряше на производителността на компресорите. Също така поради недостига на налягане в определени моменти решихме, че за да бъдем максимално обективни трябва да извършим одит на инсталацията за сгъстен въздух, като извършим следните дейности:

  1. Измерване на консумацията на сгъстен въздух на изхода на компресорното помещение в продължение на 1 седмица за да установим реалното потребление и флуктоацията в натоварването.
  2. Измерване на консумацията на сгъстен въздух в 3 допълнителни отделни точки – клонове в инсталацията за сгъстен въздух за да установим по – точно реалната консумация на пневматичните инструменти и каква е честотата на тяхното използване.
  3. Измерване на пад на налягане: Измерване налягането на изхода от компресорната инсталация и на още 3 допълнителни точки: най – отдалечените консуматори, за които знаем, че са имали проблеми с налягането.
  4. Измерваме съдържанието на влага в системата – точката на оросяване
  5. Измерваме енергийните разходи от работата на компресорите и изсушителя.
  6. Всички измервания гореописание измервания се записват на всяка секунда в централен дейта логър, който в продължение на една седмица събира данни за консумация на въздух, налягане и пад на налягане, точка на оросяване и енергийни разходи.
  7. След събирането на всички данни направихме нов проект, който го анализирахме чрез софтуер за симулация и направихме равносметка на текущите разходи и финансова обосновка на инвестицията.

Какво показаха резултатите?

След направените измервания установихме, че при проектирането е направена огромна грешка, като инсталираните компресорни мощности са повече от 20 пъти по – големи от реалната консумация на сгъстен въздух. От друга страна подвързването на тези огромни компресори беше извършено неправилно, което заедно с неправилно инсталирант префилтър създаваха пад на налягане между компресора и резервоара за сгъстен въздух, което е основната причина за недостига на налягане. Въпреки, че тръбите не бяха оразмерени да отговарят на дебита на компресорите, техния диаметър и дължина са напълно достаттъчни за да поемат реалната консумация с доста солиден запас. Измереният пад на налягане беше под 0,01 bar. Най – тежка беше ситуацията с енергийната ефективност. Поради прекомерното преоразмеряване на компресорите, консумацията на електроенергия бе свръхвисока. След като събрахме данните за реалната консумация на сгъстен въздух установихме, че вместо компресор с номинална мощност 75kW съвсем спокойно текущото потеребление на сгъстен въздух би могло да се захрани с високо ефективен винтов компресор на Ingersoll Rand с номинална мощност 5,5kW или 13 пъти по – ниска номинална мощност.

Какви действия бяха предприети?

 

Ingersoll Rand RS11 захранва всички машини.

След обстоен анализ и проучване на бъдещите инвестиционни намерения на предприятието като разширяване и инсталиране на допълнителни машини избрахме високоефективен компресор на Ingersoll Rand, който не само да поеме на 100% текущото натоварване, но и да има възможност да поеме всички бъдещи натоварвания. Това беше сравнително лесна задача след като вече знаехме реалната консумация на въздух на всички видове машини както и тяхната честота на употреба. След избора на точният модел компресор, ние извършихме софтуерна симулация за да проверим какви ще бъдат енергийните разходи при работа с този компресор. Установихме, че инвестицията по инсталирането на новият високоефективен компресор ще се изплати за по – малко от 9 месеца.

Какви са отзивите от Латекоер България?

6 месеца по – късно проверихме какви са резултатите от нашата работа и как се справя новото компресорно оборудване с предизвикателствата в завода на Латекоер. Отзивите можете да видите във видеото.

4.7/5 - (22 votes)
Всички права върху съдържанието принадлежат на СИНЕРГА ООД