Каква е цената на сгъстеният въздух за фарацевтичната индустрия?

kakva tsena sgasten vazduh farmatsevtichna industriya | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Съгласно FDA всеки производител трябва да установи и поддържа процедури за предотвратяване на замърсяването на оборудването или продукта с вещества, за които разумно може да се очаква, че ще имат неблагоприятно въздействие върху качеството на продукта. През 2011г. Международната организация по стандартизация (ISO) установи нов клас на качеството на въздуха за фармацевтичните производители с най-високи стандарти. Клас 0 е най-строгият клас за качество на въздуха, ограничаващ замърсяването на маслото в течни, аерозолни и пари форми.

What goes in, must come out – Това което влиза, в крайна сметка трябва да излезе

Прост физичен закон – това, което влиза рано или късно трябва да излезе. Това твъдение може да го отнесем и към маслото на компресорите с маслено впръскване.

Защо трябва да ползвам безмаслен компресор след като имам система за обезмасляване на въздуха?

Дори най-добрата система за филтрация и обезмасляване има една слаба точка – човешкият фактор. Обикновенно компресорните инсталации с маслени компресори и системи за очистване от масло включват винтови компресори, циклонни кондензоотделители, хладилни или адсорбционни изсушители, система от филтри и филтърен елемент или кула с активен карбон. Подобна система на теория осигурява сгъстен въздух с максимално съдържание на остатъчни маслени пари до 0,001 mg/m3. Реалността е доста по – различна.

Компресорните инсталации от този тип предполагат, че системата за сепариране на маслото на винтовите компресори ще осигурява на изхода на масленият компресор въздух с максимално съдържание на масло до 10 mg/m3. Много често поради повишена работна температура на компресора, ненавременен сервиз или неглижиране на линията за обратно масло съдържанието на масло на изхода на компресора е значително увеличено. Това води до невъзможност на филтриращата система по-нататък да филтрира увеличеното количество масло.

Филтриращите елементи, от които зависи качеството на въздуха подлежат на редовна смяна – няколко пъти годишно. В случай, че отговорника за сервизното обслужване пропусне само една смяна това може да доведе до компрометиране на качеството на въздуха.

Без значение дали някой е забравил да смени филтрите навреме или компресора хвърля повече масло и в двата случая качеството на сгсътеният въздх е компреометирано. Това може да доведе до огромни загуби, като най – малките са бракуване на цели партиди от продукцията, а по – големите биха могли да бъдат подмяна на цели омаслени производствени линии, загуби от спиране на производството и много други.

Ето защо за да се гарантира, че в сгъстеният въздух няма да попадне масло, производствата във Фармацевтичната индустрия използват безмаслени компресори.

Видове безмаслени компресори за фармацевтичната промишленост.

Винтови безмаслени компресори с едно и двустъпални безмаслени винтови двойки.

Безмаслените винтови компресори използват едностъпални или двустъпални винтови двойки, на които движението се предава от двигателя на винтовете чрез зъбна предавка. Едностъпални двойки използват компресори, които са с максимално налягане до 3,5 bar. Това е много по-ефективно решение, когато е необходимо по-ниско налягане – например при процеса на таблетиране.

Пример: в едно производство, което има консумация от 30m3/min и налягане 3 bar, ползването на едностъпален компресор за ниско налягане вместо стандартен компресор 7,5 bar ще доведе до енергийни спестявания в размер на около 66 000 лева без ДДС за 1 година.

В други случаи, в които се ползва въздух с налягане по – високо от 6 bar се ползват двустъпални безмаслени винтови компресори. Те са снабдени с междинен охладител, който охлажда въздуха след като излезе от първата степен на сгъстяване и преди да навлезе във втората.

Покритие UltraCoat на винтовете на безмаслените компресори.

grafika energina efektivnost vintov kompresor | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

Тъй като няма охлаждащ флуид, който да охлажда двойката от компресирането на въздуха, винтовете са със специално покритие. Компресорите на Ingersoll Rand използват специално покритие, наречено UltraCoat, което запазва своите свойства над 40 000 работни часа дори при високи натоварвания, но при други производители след 5000 работни часа голяма част от покритието е опадало, което увеличава значително хлабината между винтовете и от там намалява производителността и съответно ефективността на компресора.

Безмаслени турбо компресори

Турбокомпресорите са най-доброто решение за производства, които имат постоянна консумация на въздух над 25m3/min. Въпреки това не бива да се подхожда безотговорно при използването на тази технология. За разлика от винтовите компресори, където регулирането на производителността на компресорите се управлява чрез честотно управление на оборотите на двигателя, при турбокомпресорите не е възможно намаляването на оборотите. В случай, че производителността на компресорите е по-голяма консумацията на въздух, този тип турбо компресори визат в режим “blow off”, като по този начин произведенот количество ненужен въздух сеизхвърля в атмосферата. В случай, че типа или мошността на турбокомпресора е подбрана неправилно и честотата на blow off е твърде висока компресорите работят в неефективен режим.

Когато един турбокомпресор работи неефективно загубите са много големи. Много често двете безмаслени технологии – турбо компресор и винтов компресор работят в една и съща система за да постигнат по-висока ефективност чрез синергия на машините. С оглед на голямата мощност обикновено турбо компресорите са с двигател 6kV и с водно охлаждане. Ето на кои въпроси трябва да си отговорите ако планирате да използвате безмаслен турбо компресор:

  • Колко е консумацията ми на сгъстен въздух и надвишава ли 25 m3/min?
  • Каква е флуктоацията на натоварването и имам ли 24 часове режим на производство?
  • Мога ли да осигуря 6kV захранване?
  • Мога ли да осигуря водно охлаждане?

Ако отговорите на тези въпроси са положителни, то вие имате потенциал да работите в най-ефективен режим използвайки турбо компресор.

contact us banner | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
4.9/5 - (9 votes)
Всички права върху съдържанието принадлежат на СИНЕРГА ООД